Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

АД´ЮНКТУРА

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Підготовка докторів філософії у Військовому інституті здійснюється у очній (денній) ад´юнктурі та організована відповідно до чинного законодавства України.

НАВЧАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА НАСТУПНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

035 Філологія

035 ОНП (2018)

035 Навчальний план

052 Політологія

052 ОНП (2018)

052 Навчальний план

053 Психологія

053 ОНП (2016)

053 ОНП (2018)

053 Навчальний план

061 Журналістика

061 ОНП (2016)

061 ОНП (2018)

061 Навчальний план

072 Фінанси, банківська справа та страхування

072 ОНП (2016)

072 ОНП (2018)

072 ОНП (2019)

072 Навчальний план (2016)

072 Навчальний план (2019)

081 Право

081 ОНП (2018)

081 ОНП (зміни)

081 Навчальний план (2016)

081 Навчальний план (2019)

122 Комп´ютерні науки

122 ОНП (2019)

122 Навчальний план

126 Інформаційні системи та технології

126 ОНП (2018)

126 Навчальний план

ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Термін навчання – 4 роки.

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії здійснюється на базових факультетах КНУ, становить 40 кредитів ЄКТС:

  • Блок обов´язкових дисциплін – ОНД (20 кредитів ЄКТС)

  • Блок дисциплін за вибором факультету/інституту – ДВФ/І (8 кредитів ЄКТС)

  • Блок дисциплін за вибором аспіранта – ДВА (12 кредитів ЄКТС)

БЛОК ОБОВ´ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (ОНД):

ОНД.01 Академічне письмо англійською мовою (ENGLISH ACADEMIC WRITING)

ОНД.02 Філософія науки та інновацій. Тематичні модулі:

Загальноосвітній модуль

Правничий модуль

Соціально-економічний модуль

Комунікаційний модуль

Науково-організаційний модуль

Професійно-технологічний модуль

ОНД.03 Асистентська педагогічна практика

Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів/ад´юнктів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2020)

Робоча програма навчальної дисципліни

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА/АД´ЮНКТА (ДВА)

ДВА. Перелік 1

ДВА.3.01.33 Інноваційні технології в сфері воєнної та інформаційної безпеки

ДВА.3.01.34 Методологія проведення наукових досліджень у сфері інформаційних технологій спеціального призначення

ДВА. Перелік 2

035 ДВА.3.02.28 Лінгводидактична та лінгводіагностична діяльність військового перекладача

035 ДВА.3.02.29 Актуальні проблеми перекладацького супроводження заходів міжнародного військового співробітництва

052 ДВА.3.02.07 Політичний екстремізм і сепаратизм

052 ДВА.3.02.08 Актуальні питання безпекової політики держави

053 ДВА.3.02.10 Психологія діяльності в особливих умовах

053 ДВА.3.02.11 Психореабілітація та реадаптація учасників бойових дій

061 ДВА.3.02.12 Аналітичні сервіси комунікаційно-контентних середовищ національного безпекового сектору

061 ДВА.3.02.13 Інструментарій та комунікаційно-контенктні рішення в мережевому просторі

061 ДВА.3.02.14 Комунікаційно-контентний індикатив безпекового простору

081 ДВА.3.02.19 Правова політика в Збройних Силах України

081 ДВА.3.02.20 Оперативне право

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩОДО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ:

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)" від 23.03.2016 № 261 (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України "Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії" від 06.03.2019 № 167;

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації" від 12.01.2017 № 40;

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії" від 22.04.2019 № 533;

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки" від 12.05.2015 № 525 (із змінами).

! ПРЕЗЕНТАЦІЯ: Нові вимоги до захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (Доповідачі: Проректор з наукової роботи доктор економічних наук, професор ЖИЛІНСЬКА Оксана Іванівна, Вчений секретар НДЧ кандидат філософських наук, доцент КАРАУЛЬНА Наталія Вікторівна)

Супровідні документи щодо атестації здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

ОГОЛОШЕННЯ

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголошує набір до очної (денної) ад’юнктури в 2020 році за такими спеціальностями:

052 ПОЛІТОЛОГІЯ

061 ЖУРНАЛІСТИКА

081 ПРАВО

126 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Умови вступу та порядок оформлення документів до ад’юнктури викладені у Постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)" від 23.03.2016 № 261 (зі змінами), в наказі Міністра оборони Україні "Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України" від 24.02.2017 № 115 та на сайті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Довідки за адресою: 03189, м. Київ, вул. Ломоносова, 81, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Телефон для довідок: (044)521-32-89 (додатково 61-45).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АД’ЮНКТУРИ:

Рапорт на вступ до ад’юнктури (подається за підпорядкованістю);

Cписок опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності), засвідчені заступником начальника інституту з наукової роботи (чи уповноваженою на це особою) на підставі оригіналів;

Дослідницька пропозиція (реферат) з обраної спеціальності;

Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома);

Рекомендація Вченої ради ВВНЗ (НДУ) (за наявності);

Сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (англійська мова: CMP–2–4) (за наявності).

Службова характеристика;

Копія службової картки;

Висновки атестаційних комісій;

Довідка про штатно-посадову категорію;

Витяг з резерву;

Довідка про проходження служби;

Картка медичного огляду (висновок ВЛК);

Чотири фотокартки 3*4;

Три конверта.

* Оригінал диплому, посвідчення офіцера та ідентифікаційний код подаються кандидатом особисто.

ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

ВСТУПНІ ІСПИТИ, КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ДО АД’ЮНКТУРИ

Строки проведення вступних іспитів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

10 вересня – 21 вересня 2021 року

ДОДАТКОВІ ІСПИТИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА УСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

10.09.2021

ІСПИТИ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

052 Політологія, 081 Право

16.09.2021

061 Журналістика, 126 Інформаційні системи та технології

17.09.2021

ІНОЗЕМНА МОВА:

англійська мова

13.09.2021

німецька мова, польська мова

14.09.2021

французька мова, іспанська мова, італійська мова

15.09.2021

Терміни зарахування вступників

До 1 жовтня 2021 року

Початок навчання в аспірантурі (ад´юнктурі)

1 жовтня 2021 року

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АД´ЮНКТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Програма з іноземної мови (англійської)

Програма з іноземної мови (англійської) (вимоги)

052 Політологія (додатковий)

061 Журналістика (додатковий)

081 Право (додатковий)

126 Інформаційні системи та технології (додатковий)

052 Політологія

061 Журналістика

081 Право

126 Інформаційні системи та технології

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Підготовка докторів філософії у Військовому інституті здійснюється у очній (денній) ад´юнктурі та організована відповідно до:

Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 № 848-VIII (із змінами);

Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII (із змінами);

Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" від 30.12.2015 № 1187 (із змінами);

Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)" від 23.03.2016 № 261 (із змінами);

Постанови Кабінету Міністрів України "Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії" від 06.03.2019 № 167;

Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" від 29.04.2015 № 266 (із змінами);

Наказу Міністерства освіти і науки України "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266" від 06.11.2015 № 1151 (із змінами);

Наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти" від 13.10.2017 № 1378 (із змінами);

Наказу Міністерства оборони України "Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України" від 27.07.2016 № 385 (із змінами);

Наказу Міністерства оборони України "Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України" від 24.02.2017 № 115.