Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Наукова робота

Наукова і науково-технічна діяльність

Наукова і науково-технічна діяльність Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється на підставі чинного законодавства України, державних і відомчих стандартів, нормативно-правових актів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України.

Основними видами наукової і науково-технічної діяльності є:

  • проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з воєнної проблематики суспільних, природничих та технічних наук;
  • розроблення наукових праць (монографій, енциклопедій і словників, порадників, підручників, методичних посібників, дисертацій, статей, доповідей, звітів про результати досліджень на навчаннях, рецензій, відзивів, висновків тощо);
  • підготовка, проведення та участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах тощо;
  • розроблення проектів статутних, нормативно-правових i нормативно-технічних документів, науково-методичних матеріалів;
  • винахідницька та раціоналізаторська робота;
  • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів;
  • наукова робота слухачів, курсантів (студентів);
  • інші види діяльності, пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації.

До 2016 року підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в ад’юнктурі Військового інституту здійснювалась в шляхом навчання військовослужбовців у трирічній очній ад’юнктурі за наступними спеціальностями: 05.13.06 – Інформаційні технології; 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит; 10.02.16 – Перекладознавство; 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 19.00.09 – Психологія діяльності в особливих умовах; 20.02.14 – Озброєння і військова техніка; 23.00.02 – Політичні інститути та процеси.

У вересні 2016 року було здійснено перший набір на навчання в ад’юнктурі для здобуття ступеня доктора філософії за наступними спеціальностями: 035 – Філологія; 053 – Психологія; 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 081 – Право; 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Термін навчання – 4 роки.

Військовий інститут бере активну участь у виконанні науково-дослідних робіт тематика яких спрямована на виконання визначених цільових наукових програм. Наукові та науково-педагогічні працівники залучаються до виконання оперативних завдань, дослідженнях на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної та бойової підготовки.

Одним з напрямків реалізації наукового потенціалу наукових і науково-педагогічних працівників Військового інституту є розроблення й видання наукових праць. В інституті щорічно видаються монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники. Виходить у світ “Вісник. Військово-спеціальні науки” (має статус фахового видання в галузі науки "Психологія") та “Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка” (внесено до переліку фахових видань із технічних наук).

Курсанти інституту реалізовують свій творчий потенціал у воєнно-науковому товаристві слухачів, курсантів (студентів), де вони опановують методику проведення самостійного наукового пошуку. Члени товариства щорічно беруть участь у конкурсах всеукраїнського рівня на кращу наукову роботу та посідають призові місця.

У Військовому інституті щорічно проводяться науково-практичні конференції (1 – міжнародна та 1 – всеукраїнська), семінари та круглі столи, де обговорюються стан та перспективи розвитку військової совіти і науки, шляхи підвищення якості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, апробуються результати наукових досліджень, проводиться організація співробітництва в науковій діяльності та підготовці науково-педагогічних і офіцерських кадрів та ін.

Окремою складовою наукової та науково-технічної діяльності у Військовому інституті є патентно-ліцензійна, винахідницька та раціоналізаторська робота. Вона спрямована на удосконалення існуючих і створення нових зразків (або їх елементів) озброєння та військової техніки, підвищення ефективності їх використання, пошук нових технологічних (технічних) рішень, підвищення якості науково-дослідних робіт, охорону прав інтелектуальної власності.