Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Науково-дослідний центр

Військового інституту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науково-дослідний центр створений 2 вересня 2005 року.

Лінгвістичний науково-навчальний центр було створено у вересні 2006 року.

У вересні 2017 року на базі двох центрів було створено науково-дослідний центр.

Начальник науково-дослідного центру
кандидат технічних наук, доцент, полковник
ПАМПУХА Ігор Володимирович

Заступник начальника науково-дослідного центру з наукової роботи
кандидат філологічних наук, доцент, підполковник
БІЛАН Максим Борисович

Науково-дослідний центр є науковим структурним підрозділом Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який проводить наукові дослідження у сферах:

 • дослідження в галузі геоінформаційних технологій, військової географії, геодезії, картографії та топографії;
 • дослідження в галузі інформаційної та військово-технічної безпеки держави;
 • дослідження проблем інформаційно-психологічного протиборства у воєнній сфері;
 • дослідження в різних галузях права, що регулюють військову сферу;
 • дослідження в галузі освітньої діяльності, новітніх методів навчання, військової педагогіки і психології;
 • наукові дослідження проблем української та іншомовної військової термінології та лексикографії;
 • дослідження в галузі військово-географічної та інформаційно-аналітичної діяльності збройних сил.

Основними напрямами діяльності науково-дослідного центру є:

 • проведення досліджень в галузі інформаційної та військово-технічної безпеки держави;
 • проведення досліджень з проблем інформаційно-психологічного протиборства у воєнній сфері;
 • проведення досліджень в галузі військової педагогіки, психології та політології;
 • проведення досліджень в галузі освітньої діяльності, новітніх методів навчання;
 • проведення досліджень в галузі геоінформаційних технологій, військової географії, геодезії, картографії та топографії;
 • проведення досліджень в різних галузях права, що регулюють воєнну сферу;
 • науково-дослідницька та пошукова діяльність у галузі лінгвістичного забезпечення військ (сил);
 • діяльність у сфері розробки військових нормативних документів;
 • термінотворча та лексикографічна діяльність;
 • унормування та стандартизація військової термінології НАТО у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України;
 • інформаційне забезпечення діяльності у галузі розроблення стандартів на терміни та визначення, понять у військовій сфері, наукове обґрунтування термінології;
 • здійснення лінгвістичної експертизи проектів військових двомовних та багатомовних стандартів на терміни та визначення, військових довідників іноземної термінології, військових словників, військових переліків термінів.
 • воєнно-країнознавча та інформаційно-аналітична діяльність;
 • науково-дослідницька та пошукова діяльність з питань комунікаційно-контентної безпеки сектору безпеки і оборони.
 • лінгвопедагогічна (лінгводидактична та лінгводіагностична) діяльність;
 • лінгвістичне забезпечення заходів оборонного та військового співробітництва.

Організаційна структура науково-дослідного центру

Основними структурними підрозділами науково-дослідного центру є:

 • науково-дослідне управління військово-гуманітарних, інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень (http://ndu.com.ua);
 • лінгвістичне науково-дослідне управління (http://lndc.com.ua).Начальник науково-дослідного центру

кандидат технічних наук, доцент, полковник

ПАМПУХА Ігор Володимирович

Заступник начальника науково-дослідного центру з наукової роботи

кандидат філологічних наук, доцент, підполковник

БІЛАН Максим Борисович