Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Військово-технічної підготовки


Завідувач кафедри
кандидат технічних наук, доцент підполковник запасу
ГЛУХОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Створена у вересні 2013 року в складі факультету військової підготовки.

Кафедра військово-технічної підготовки здійснює підготовку офіцерів запасу за сімома спеціальностями: “Застосування радіотехнічних з’єднань, військових частин і підрозділів протиповітряної оборони”, “Технічне забезпечення автоматизованого управління радіотехнічними засобами ППО”, “Технічне забезпечення функціонування автоматизованих систем управління”, “Технічне забезпечення радіотехнічних засобів протиповітряної оборони”, “Метрологічне забезпечення озброєння і військової техніки”, “Обробка (дешифрування) аерофотоданих повітряної розвідки”, “Застосування картографічних військових частин і підрозділів”.

На кафедрі здійснюється підготовка офіцерів запасу для Збройних Сил України та інших силових відомств за напрямком підготовки “Радіотехніка”, спеціальністю “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси” (кваліфікаційний рівень – спеціаліст). Кафедра проводить заняття зі студентами всіх спеціальностей із предметів: “Теоретичні основи побудови озброєння радіотехнічних військ Повітряних Сил”, “Основи побудови КЗА радіотехнічних військ Повітряних Сил”, “Устрій і бойове застосування КЗА 86Ж6”, “Загальна тактика”, “Тактика радіотехнічних військ Повітряних Сил”, “Експлуатація і ремонт РЕТ”, “Основи управління підрозділами радіотехнічних військ Повітряних Сил”, “Основи радіолокації”, “Основи побудови РЕТ”, “Будова і принцип роботи 19Ж6”, “Експлуатація РЕТ”, “Будова і принцип роботи 5Н84”, “Тактико-спеціальна підготовка”, “Теоретичні основи метрології”, “Основи побудови і експлуатації РЕТ”, “Основи побудови військових засобів вимірювальної техніки”, “Тактика Повітряних Сил”, “Експлуатація і калібрування військових засобів вимірювальної техніки”.

Науково-педагогічні працівники кафедри мають великий досвід роботи у військах та беруть активну участь у науково-дослідних роботах на різних рівнях. Науковий потенціал кафедри: кандидатів наук – 4, старших наукових співробітників – 1, доцентів – 3.

На кафедрі працюють ветерани ЗСУ: доцент кафедри генерал-лейтенант запасу Горшколєпов В.Б., доцент кафедри полковник запасу Казанцев О.Ю., доцент кафедри полковник запасу Бахвалов В.Б., старший викладач кафедри полковник Сівков С.В., старший викладач кафедри підполковник запасу Гап’юк В.М., старший викладач кафедри підполковник запасу Дмітрієв В.Є., старший викладач кафедри підполковник запасу Коржов М.О., викладач кафедри полковник запасу Половинкін В.Х., викладач кафедри підполковник запасу Бабій О.С., викладач кафедри підполковник запасу Михайленко В.П., викладач кафедри підполковник запасу Шмаль С.Г., викладач кафедри підполковник запасу Сміловський О.М.

Основними завданнями наукової діяльності є:

– проведення пошукових і прикладних досліджень у пріоритетних напрямах науково-технічного прогресу, теорії та практики будівництва ЗСУ, підвищення їх боєздатності, виховання і підготовки офіцерських кадрів;

– створення сучасної науково-експериментальної і навчально-матеріальної бази та їх ефективне використання.

Напрямки наукових досліджень:

– розробка моделі інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень та контролю завдань за призначенням військовим формуванням;

– розробка та вдосконалення методик, алгоритмів і програм навчання та оцінки дій обслуги радіоелектронної техніки та оцінки технічного стану РЕТ;

– розробка та вдосконалення комп’ютерних програм розрахунку бойових можливостей частин і підрозділів та програм моделювання (повітряної обстановки радіолокаційного поля тощо);

– створення інформаційної системи підтримки прийняття рішень (для осіб обслуговування засобів радіолокаційного спостереження);

– розробка та створення пристроїв імітації радіолокаційних сигналів;

– розробка та створення комп’ютерних програм підтримки навчального процесу.

На основі науково-дослідної, винахідницької та раціоналізаторської роботи створений тренажерно-імітаційний комплекс радіолокаційної обстановки та навчальний командний пункт.

Результати роботи використовуються при підготовці спеціалістів ЗСУ, застосовуються в розробці й модернізації РЕТ.

На кафедрі військово-технічної підготовки впроваджуються в життя інформаційні технології навчання.

Навчально-матеріальна база (озброєння – РЛС 19Ж6, лабораторія та навчальний командний пункт, чотири спеціалізованих класи) та високий рівень теоретичної і практичної підготовки викладацького складу дозволяють на сучасному рівні проводити підготовку офіцерів запасу за всіма спеціальностями (за профілем кафедри).

На кафедрі видані:

– навчальні посібники:

д.т.н., проф. Жердєв М.К.,

д.т.н., проф. Лєнков С.В.,

д.т.н., доц. Вишнівський В.В.,

к.т.н., доц. Пампуха І.В.,

к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б.,

к.т.н. Глухов С.І., Ряба Л.О.,

доц. Тхоржевский В.І. Аналогові системи керування. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 254 с.

к.т.н., доц. Лях М.А., Марченко Ю.О. Теоретичні основи метрології. 2011. – 222 с.

– конспект лекцій:

к.т.н., доц. Лях М.А., Марченко Ю.О., Бабій О.С., Савран В.О. М 34 Теоретичні основи метрології: Конспект лекцій для ВНЗ. – К.: ВІКНУ, 2011. – 164 с.


Програма розвитку