Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)
Мова сайту:   Укр.   Eng.  

Виховна робота

Виховна робота у Військовому інституті охоплює всі сфери життєдіяльності навчального закладу та цілком відповідає вимогам морально-психологічного забезпечення навчально-виховного процесу. Заходи морально-психологічного забезпечення підготовки військових фахівців для потреб Збройних Сил та інших військових формувань, призваних із запасу, в ході мобілізації виконуються у повному обсязі і чіткій відповідності до вимог керівних документів. Культурно-просвітницькі і виховні заходи спрямовуються на розвиток у військовослужбовців почуття гордості за Збройні Сили, поваги до історичної спадщини та культурного надбання українського народу. Так, у 2015/2016 навчальному році військовослужбовцями та працівниками Військового інституту було відвідано більше, ніж 50 заходів у музеях, театрах, історико- культурних закладах, для особового складу військовим оркестром організовано 11 концертів.

Заходи морально-психологічного забезпечення у Військовому інституті здійснюються на підставі:

 • Концепції виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України, затвердженої Указом Президента України від 04.09.1998 № 981/98;
 • наказу Міністра оборони України від 28.07.2016 № 388 “Про затвердження Інструкції про надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України”;
 • наказів і директив Міністерства оборона України та Генерального штабу Збройних Силах України, методичних та організаційних вказівок директора Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України.

Вивчення, оцінка, прогнозування і формування МПЗ є дуже важливим теоретичним та практичним завданням, яке знаходиться в центрі пильної уваги командування Військового інституту та науково-педагогічного і офіцерського складу.

Виходячи з досвіду АТО, за ініціативи Благодійної організації “Благодійний фонд “44-й навчальний центр” для офіцерів та курсантів протягом навчального року організовуються та проводяться тижневі курси з тактичної медицини. Теоретична підготовка підкріплюється щоденними практичними навчаннями по користуванню сучасною тактичною аптечкою, наданням першої допомоги в зонах обстрілу, укриття, способам евакуації поранених. Станом на 01.01.2017 року – це вже сьомі курси з тактичної медицини, які організовуються для особового складу Військового інституту різними волонтерськими організаціями та благодійними фондами з початку конфлікту на Сході України.

Згідно наказу начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України від 16.11.12 № 240 “Про впровадження психологічної підготовки особового складу в навчальний процес підготовки органів управління та військ (сил)”, з січня 2013 року введено в дію систему проведення занять з психологічної підготовки з особовим складом, а курсантам, які відбувають на навчальні практики (стажування), надаються практичні рекомендації щодо опановування їх у ході практичних навичок.

Інформаційно-пропагандистське забезпечення

Відповідно до Указу Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України”, з метою впровадження досвіду організації інформаційно-пропагандистського забезпечення в ході проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей видано наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 04.01.2017 року № 4 “Про затвердження Інструкції з організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України”. Нею визначено мету, завдання, основні напрями, зміст та порядок організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України та зазначено, що вона є складовою морально-психологічного забезпечення та організовується в загальній системі підготовки та застосування Збройних Сил України з урахуванням специфіки завдань, що виконуються військовими частинами (підрозділами).

Основними завданнями інформаційно-пропагандистського забезпечення є:

 • збір, аналіз та оцінювання суспільно-політичної обстановки в районі дій і підготовка висновків щодо неї;
 • організація внутрішніх комунікацій командирів (начальників) з особовим складом;
 • виховання в особового складу почуття патріотизму, відповідальності за дотримання положень Конституції України, дисциплінованості, вірності Військовій присязі, Бойовому прапору, бойовим традиціям (братерству), готовності до саможертовності в ім’я Батьківщини;
 • утвердження любові військовослужбовців до Батьківщини, їх духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією;
 • роз’яснення особовому складу причин, характеру і мети війни (збройного конфлікту, бойових дій), зовнішньополітичної та внутрішньополітичної обстановки, завдань Збройних Сил України;
 • організація і керівництво національно-патріотичною підготовкою особового складу;
 • роз’яснення наказів командувачів, командирів (начальників), командирське (оперативне, бойове) інформування особового складу про хід підготовки і ведення операцій (бойових дій);
 • мобілізація (мотивація) військовослужбовців на безумовне виконання поставлених завдань;
 • організація інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань практичної реалізації соціальних гарантій військовослужбовців та членів їх сімей;
 • налагодження та підтримання внутрішньої та зовнішньої комунікації з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей;
 • формування в особового складу впевненості в правильності прийнятих рішень командування, у надійності та ефективності штатної зброї і бойової техніки, зміцнення віри у перемогу над противником;
 • поширення бойового досвіду, прикладів мужності, пропаганда героїзму, взаємодопомоги, товариських взаємовідносин, традицій бойового братерства;
 • пропаганда героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеї свободи, соборності та державності;
 • військово-патріотичне виховання особового складу;
 • пропаганда здорового способу життя серед військовослужбовців і членів їх сімей;
 • забезпечення культурологічних потреб військовослужбовців, організація відпочинку і дозвілля особового складу Збройних Сил України;
 • сприяння в організації забезпечення духовних потреб військовослужбовців (душпастирська опіка);
 • участь у заходах щодо прогнозування, запобігання та нейтралізації наслідків негативного інформаційно-психологічного впливу противника;
 • організація співпраці з представниками органів місцевої влади, ЗМІ, громадських, волонтерських та релігійних організацій тощо.

Інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військовому інституті здійснюється за такими напрямками:

 • внутрішньо-комунікаційна робота;
 • військово-патріотична робота;
 • культурологічна робота;
 • забезпечення технічними засобами пропаганди.

Культурологічна робота

Культурологічна робота у Військовому інституті реалізується шляхом: проведення культурно-мистецьких заходів, які спрямовані на формування та підтримання стійкого морально-психологічного стану, зняття негативних емоційних наслідків, відновлення моральних, психічних та фізичних сил, мобілізації особового складу на успішне виконання завдань за призначенням.

Основні завдання культурологічної роботи, яка організовується у Військовому інституті:

 • організація та проведення заходів культурологічного забезпечення для особового складу;
 • спрямування сил і засобів військових закладів культури на організацію заходів, виходячи із пріоритетних завдань, які стоять перед Військовим інститутом;
 • запровадження стандартів НАТО у сфері військової культури, відпочинку та дозвілля військовослужбовців і членів їх сімей;
 • адаптація форматів проведення заходів культурологічної роботи до умов обстановки, з урахуванням завдань, які виконуються особовим складом, його потреб та запитів;
 • пріоритетність організації заходів культурологічного забезпечення, спрямованих на героїзацію образу захисника Батьківщини, увічнення пам’яті тих, хто віддав життя за її незалежність та територіальну цілісність;
 • сприяння розвитку військових традицій, згуртованості колективів, пропагуванню військової служби;
 • забезпечення проведення заходів, спрямованих на розвиток самодіяльної художньої творчості серед особового складу, проведення різноманітних мистецьких фестивалів та конкурсів;
 • організація удосконалення матеріальної бази.

Соціально-правова робота

Основні зусилля щодо соціального захисту військовослужбовців ВІКНУ та членів їх сімей спрямовуються на:

 • проведення системної роботи із забезпечення передбачених законодавством України прав та соціальних гарантій військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей, своєчасного роз’яснення положень та вжиття управлінських рішень при прийнятті нових чи внесенні змін до діючих нормативно-правових актів з питань соціального захисту вказаних категорій осіб;
 • розширення співпраці з органами державної влади і місцевого самоврядування, представниками соціальних служб, благодійними та волонтерськими організаціями з питань забезпечення моральної, соціальної та матеріальної підтримки військовослужбовців та членів їх сімей, які її потребують;
 • здійснення постійного моніторингу соціально-психологічних процесів у військових колективах, впливу на них рівня забезпечення прав і свобод військовослужбовців, їх соціального захисту, в тому числі, в ході проведення заходів щодо прогнозованого збільшення чисельності Збройних Сил України;
 • попередження виникнення осередків соціальної напруги;
 • використання під час проведення заходів військово-соціальної роботи та формування нових військових колективів традицій бойового братерства, позитивного соціального досвіду та цінностей, набутих військовослужбовцями, особливо учасниками антитерористичної операції;
 • адресність в роботі з ветеранами війни та військової служби;
 • реалізацію заходів щодо забезпечення розгляду пропозицій, скарг і заяв з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей з наданням конкретної правової та психологічної допомоги.

Окрема увага приділяється роботі з військовослужбовцями, які прибули на навчання до інституту з окремих регіонів Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Військово-патріотична робота

Порядок організації заходів військово-патріотичної роботи у Збройних Силах України визначається Програмою військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України та Перспективним планом її реалізації, що затверджуються відповідним наказом Генерального штабу Збройних Сил України.

Основними завданнями військово-патріотичної роботи є:

 • формування в особового складу національної свідомості, відданості Військовій присязі на вірність Українському народові, готовності до оборони України від зовнішньої агресії, забезпечення захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності;
 • підтримка, розвиток та пропаганда військових традицій Українського народу, сформованих на всіх етапах національного державотворення;
 • виховання особового складу на прикладах мужності та героїзму учасників антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей;
 • утвердження в свідомості військовослужбовців гордості за належність до Збройних Сил України;
 • організація взаємодії Військового інституту з органами місцевої влади щодо спільного проведення загальнонаціональних та військово-патріотичних заходів;
 • підвищення престижу військової служби;
 • сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування, організаціям громадянського суспільства у формуванні національно-патріотичної свідомості у дітей та молоді, їх готовності до захисту своєї держави.

Військово-патріотична робота у Військовому інституті реалізується шляхом утвердження в свідомості особового складу почуття патріотизму, особистої відданості, особистої відданості українському народу, формування у військовослужбовців загальнолюдських цінностей, національної гордості, поваги до культурного та історичного минулого України через усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами громадянина та його готовності до виконання свого громадянського обов’язку щодо захисту Батьківщини.

Заходи виховної роботи

Для підняття авторитету військової служби проводяться дні відкритих дверей, відзначення річниць Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Військового інституту, вшанування ветеранів інституту, ветеранів військової служби, відзначення знаменних подій у суспільно-політичному та культурно-історичному житті країни, героїв визвольних змагань в історії українського народу.

Щорічно відзначаються державні та професійні свята: 15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 8 Березня – Міжнародний жіночий день, 28 червня – День Конституції України, 23 серпня – День Державного Прапора України, 24 серпня – День Незалежності України, 1 вересня – День знань, 6 жовтня − День працівників освіти, 14 жовтня – День Захисника України, 16 жовтня – день заснування військової підготовки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (День Військового інституту), 6 грудня– День Збройних Сил України.

З метою організації роботи щодо реалізації державної гуманітарної та соціальної політики у Військовому інституті у 2016/2017 навчальному році головні зусилля зосередженні на:

 • вшануванні подій і визначних учасників революції 1917-1921 років в рамках визначеного Указом Президента України 2017 року - роком Української революції 1917-1921 років;
 • гідній зустрічі 25-ї річниці Дня Збройних Сил України;
 • безумовному виконанні вимог Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України стосовно підвищення боєздатності військ (сил), їх готовності за будь-яких обставин виконати завдання за призначенням;
 • забезпеченні державної та патріотичної спрямованості навчально-виховного процесу, розвитку системи військово-патріотичного виховання, формуванні у курсантів (слухачів) гордості за належність до Збройних Сил України, готовності обороняти Україну, захищати її суверенітет і територіальну цілісність;
 • вдосконаленні форм, методів, організації та змісту підготовки військових фахівців відповідно до сучасних потреб Збройних Сил з урахуванням досвіду ведення бойових дій в районі проведення антитерористичної операції та запровадження стандартів НАТО;
 • вшануванні військових традицій і звитяг Українського народу, пропагуванні прикладів мужності та героїзму військовослужбовців Збройних Сил України, проявлених під час виконання завдань в районі проведення АТО;
 • всебічному сприянні вдосконалення професійної та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників, керівного складу підрозділів та курсантів.

Фотографії