Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)
Мова сайту:   Укр.   Eng.  

Науково-дослідний центр


Начальник науково-дослідного центру
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
діючий член Академії зв’язку України, доктор технічних наук, професор
ЛЄНКОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Науково-дослідний центр (НДЦ) є науковим структурним підрозділом Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науково-дослідний центр створений 2 вересня 2005 року, здійснює планування, організацію та виконання наукової і науково-технічної роботи.

Науково-дослідний центр призначений для проведення наукових досліджень в інтересах Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших міністерств і відомств.

Свою діяльність НДЦ здійснює відповідно до Конституції України, Законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, “Про наукову і науково-технічну експертизу”, наказів і директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, інших нормативно-правових актів України щодо наукової і науково-технічної діяльності.

Наукова та науково-технічна діяльність здійснюється за науковими програмами, напрямами, проблемами та завданнями, які визначаються перспективою, практикою й потребами забезпечення обороноздатності держави та формулюються відповідними до наказів і директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу, ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки діяльності НДЦ:

 • проведення досліджень у галузі освітньої діяльності, розробки та впровадження інноваційних технологій та новітніх методів навчання, військової педагогіки, психології та інших проблем військово-гуманітарної направленості;
 • проведення досліджень у галузі геоінформаційних технологій, військової географії, геодезії, картографії та топографії;
 • проведення досліджень у галузі інформаційної та військово-технічної безпеки держави;
 • проведення досліджень у різних галузях права, що регулюють військову сферу;
 • розробка нових підходів до інтеграційних процесів держави та інших проблем методологічних та технологічних напрямків.

Науково-дослідний центр забезпечує виконання таких основних завдань:

 • виконання науково-дослідних, дослідницько-конструкторських робіт, робіт із воєнної проблематики гуманітарних та природничих наук;
 • узагальнення й розповсюдження передового досвіду наукової, навчальної та методичної роботи, розробка заходів і пропозицій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу;
 • підготовка дисертацій, монографій, проектів статутних документів, підручників (посібників), збірників наукових праць, методичних рекомендацій, статей, доповідей, звітів, пропозицій, висновків за оборонною проблематикою гуманітарних та природничих наук;
 • надання методичної та науково-технічної допомоги в підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для Військового інституту та інших вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
 • виконання наукових програм і пріоритетних напрямків наукових досліджень, які включені в державні програми реформування та розвитку Збройних Сил України та інших міністерств, відомств і установ на відповідні періоди;
 • надання методичної та наукової допомоги в підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для Військового інституту та інших ВНЗ;
 • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів;
 • підготовка дисертацій, монографій, проектів статутних документів, підручників (посібників), методичних рекомендацій, статей, доповідей, звітів, пропозицій, висновків тощо;
 • участь у розробці проектів законів, наказів, організаційно-методичних вказівок із питань регулювання військової сфери;
 • проведення винахідницької та раціоналізаторської робіт;
 • участь у підготовці та проведенні методичних зборів, семінарів, нарад.

Структурні підрозділи НДЦ:

 • Відділ наукових досліджень військово-технічних розробок.
 • Відділ наукових досліджень, методологічних розробок та високих технологій.
 • Відділ (гуманітарних та геоінформаційних досліджень).
 • Науково-дослідний відділ проблем військового та міжнародного гуманітарного права.

Відділ наукових досліджень військово-технічних розробок

Начальник відділу наукових досліджень військово-технічних розробок – заступник начальника науково-дослідного центру

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, підполковник

ГАХОВИЧ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Відділ наукових досліджень військово-технічних розробок є структурним підрозділом НДЦ і здійснює планування, організацію й виконання наукової та науково-технічної роботи за напрямками:

 • розробка програмно-алгоритмічних комплексів та систем для моделювання процесів у військово-технічній сфері;
 • дослідження нових підходів до системного аналізу та використання інноваційних технологій у сферах військової освіти і науки;
 • дослідження та розвиток навчально-тренувальних засобів та тренажерної бази для підвищення рівня підготовки військових фахівців;
 • розробка нових методів технічної діагностики пристроїв, систем та комплексів військового призначення;
 • дослідження та моделювання нових методів підвищення показників тактико-технічних характеристик новітніх зразків озброєння у тому числі тих, які засновані на нетрадиційних методах ураження;
 • дослідження та розробка нових технологічних процесів демілітаризації та утилізації озброєння і військової техніки;
 • прогнозування та моделювання економіко-правових аспектів експлуатації, відновлення, розробки, утилізації та демілітаризації озброєння і військової техніки.

Відділ наукових досліджень, методологічних розробок та високих технологій

ПАМПУХА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Начальник відділу наукових досліджень, методологічних розробок та високих технологій
кандидат технічних наук, доцент, підполковник
ПАМПУХА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Відділ наукових досліджень, методологічних розробок та високих технологій є структурним підрозділом НДЦ і здійснює планування, організацію та виконання наукової та науково-технічної роботи за напрямками:

 • дослідження інноваційних і високих технологій у військово-технічній та військово-гуманітарній сферах;
 • розробка наукових і методологічних основ створення й застосування інформаційних технологій та інформаційних систем для автоматизованої переробки інформації та управління;
 • дослідження та розробка нетрадиційних методів інформаційної боротьби, захисту інформації;
 • розробка інформаційно-пошукових й експертних систем обробки інформації для прийняття рішень, а також знання-орієнтованих систем підтримки рішень в умовах ризику та невизначеності як інтелектуальних інформаційних технологій;
 • дослідження технологій військового призначення, заснованих на нетрадиційних фізичних принципах;
 • розробка математично-програмних методів прогнозування та моделювання розвитку економічних, технологічних, інноваційних процесів у військово-технічній сфері й воєнної безпеки держави;
 • розробка інформаційних технологій для побудови та впровадження автоматизованих систем технічного діагностування й комп’ютерних систем спеціального призначення;
 • дослідження методології використання воєнно-технічної складової щодо отримання інформаційної, радіоелектронної та радіотехнічної розвідувальної інформації з метою запобігання війнам і воєнним конфліктам;
 • розробка й вирішення науково-теоретичних і практичних задач міждисциплінарного характеру, що належать до науково-технічної та соціально-економічної сфер діяльності людини.

Відділ (гуманітарних та геоінформаційних досліджень)

МАСЬ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Начальник відділу (гуманітарних та геоінформаційних досліджень)
кандидат психологічних наук, майор
МАСЬ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Відділ (гуманітарних та геоінформаційних досліджень) є структурним підрозділом НДЦ і здійснює планування, організацію й виконання наукової та науково-технічної роботи за напрямками:

 • дослідження проблем методологічного забезпечення розвитку військової освіти;
 • розробка новітніх методів освітньої діяльності, розвиток військової педагогіки і психології та впровадження результатів досягнень у навчально-виховний процес ВВНЗ;
 • розробка програмно-алгоритмічних комплексів та систем для моделювання процесів у військово-гуманітарній сфері;
 • дослідження та розвиток інформаційних та навчально-тренувальних засобів для підвищення рівня підготовки військових фахівців;
 • дослідження фізико-географічних та тактичних властивостей території, якісних і кількісних характеристик об’єктів та природних явищ і закономірностей їх просторового розташування для забезпечення постійної бойової готовності та бойових дій військ;
 • розробка методів і новітніх технологій проектування, створення, доведення та використання у військах картографічних моделей місцевості та інших видів геопросторової інформації;
 • розробка методів оптимізації процедур збору, аналізу, обробки, збереження та розповсюдження геопросторової інформації на основі створення та використання нових інформаційних технологій у воєнній сфері;
 • дослідження інноваційних технологій щодо запобігання техногенним небезпекам та контролю за екологічним станом природного середовища та боротьби з його забрудненням внаслідок діяльності військ;
 • розробка методів перспективного планування й прогнозування, інформаційного та метрологічного забезпечення, контролю якості, стандартизації та уніфікації вдосконалення методів, що використовуються у військовій геодезії, топографії, картографії для топогеодезичного та навігаційного забезпечення бойових дій.

Науково-дослідний відділ проблем військового та міжнародного гуманітарного права

Науково-дослідний відділ проблем військового та міжнародного гуманітарного права є структурним підрозділом НДЦ і здійснює планування, організацію й виконання наукової та науково-технічної роботи за напрямками:

 • дослідження проблематики різних галузей права, що регулюють відносини у військовій сфері;
 • вдосконалення методології розробки проектів законів та інших нормативно-правових актів;
 • проведення наукових досліджень у галузі законодавства з питань регулювання військової сфери;
 • проведення наукового аналізу історичного розвитку законодавства з питань регулювання військової сфери;
 • проведення наукового аналізу військових питань міжнародного права;
 • проведення наукового аналізу причин й умов, які сприяють вчиненню правопорушень особовим складом Збройних Сил України, надання наукових рекомендацій та сприяння їх реалізації в діяльності військ (сил);
 • проведення системного аналізу національного законодавства щодо охорони й захисту основних прав та свобод людини під час проходження військової служби;
 • дослідження економіко-правових та політико-правових проблем військової сфери;
 • дослідження проблем технічного забезпечення під час реалізації конституційних прав військовослужбовців та ведення претензійно-позовної і правової роботи в Міністерстві оборони України;
 • дослідження соціально-правових проблем забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей.

Видавнича діяльність:

 • монографії
  • Оптоелектроніка інфрачервоного діапазону: матеріали, прилади, системи: Монографія / С.В. Лєнков, О.І. Ликов, В.А. Мокрицький, В.В. Зубарєв. – Одеса: Поліграф, 2005. – 356 с.
  • Математичні методи оцінки та прогнозування технічних показників експлуатаційних властивостей радіоелектронних систем: Монографія. / В.В. Зубарєв, О.П. Ковтуненко, Л.Г. Раскін. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 184 с.
  • Лазери в метрології напівпровідників: Монографія / В.В. Видолоб, О.С. Гаркавенко, С.В. Лєнков, В.А. Мокрицький. – Одеса: Поліграф, 2006. – 270 с.
  • Напівпроводникові лазери з електронним накачуванням. Том 1. Механізми генерації, властивості випромінювання: Монографія / О.С. Гаркавенко, С.В. Лєнков, В.А. Мокрицький, О.С. Пашков. – Одеса: Поліграф, 2006. – 442 с.
  • Напівпроводникові лазери з електронним накачуванням. Том 2. Активні середовища. Розробка приладів: Монографія / О.С. Гаркавенко, С.В. Лєнков, В.А. Мокрицький, В.В. Видолоб. – Одеса: Поліграф, 2006. – 456 с.
  • Математичне моделювання в задачах дослідження надійності технічних систем: Монографія / О.П. Ковтуненко, В.В. Зубарєв, Б.М. Ланецький. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. – 236 с.
  • Моделі процесів витрат і поповнення ресурсу складних відновлюваних об’єктів і систем радіоелектронної техніки. Монографія / К.Ф. Боряк, В.О. Браун, С.В. Лєнков, О.В. Сєлюков, В.М. Цицарєв. – Київ: Знання України, 2008. – 267 с.
  • Методы и средства защиты информации. Несанкционированное получение информации. Монография / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко. – Харьков:
   ТОВ «Фактор-Друк», 2008. – Том 1. – 464 с.
  • Методы и средства защиты информации. Информационная безопасность. Монография / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко. – Харьков: ТОВ «Фактор-Друк», 2008. – Том 2. – 342 с.
  • Діагностування аналогових і цифрових пристроїв радіоелектронної техніки. Монографія / Вишнівський В.В., Жердєв М.К., Лєнков С.В., Проценко В.А. – Під редакцією Жердєва М.К., Лєнкова С.В. – К.; ТОВ «Компанія ЛІК», 2009. – 224 с.
  • Напівпровідникові оптичні та акустоелектронні сенсори і системи. Монографія / С.В. Лєнков, Я.І. Лєпіх, В.А. Мокрицький, О.В. Сєлюков, В.А. Сминтина, за заг. ред. В.А. Мокрицького, С.В. Лєнкова. – Одеса: Астропринт, 2009. – 256 с.
  • Основи аналізу складних технічних систем. Теорія і додатки: монографія / О.П. Ковтуненко, В.В. Зубарєв. – К., 2009. – 496 с. (рос. мовою).
  • Моделювання фізичних процесів в інформаційній безпеці / Баранов В.Л, Капустян В.М., Костюченко Р.М., Хорошко В.О., – К.: Видавництво ДУІКТ, 2010. – 175 с.
  • Методи і засоби управління параметрами твердотілих фотоелектричних перетворювачів: Монографія / С.В. Лєнков, В.В. Вишнівський, Д.В. Лукомський, М.М. Охрамович, О.С. Сєлюков. – К.: – 2010. – 150 с.
  • Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем. Монографія / Я.І. Лепіх, Ю.О. Гордієнко, С.В. Дзядевич, А.О. Дружинін, А.А. Євтух, С.В. Лєнков, В.Г. Мельник, В.О. Романов. – Одеса: «Астропринт», 2010. – 296 с.
  • Інтелектуальні вимірювальні системи на основі мікроелектронних датчиків нового покоління. Монографія / Я.І. Лепіх, Ю.О. Гордієнко, С.В. Дзядевич, А.О. Дружинін, А.А. Євтух, С.В. Лєнков, В.Г. Мельник, В.О. Проценко, В.О. Романов. – Одеса: «Астропринт», 2011. – 352 с.
  • Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем. Довідник / Я.І. Лепіх, Ю.О. Гордієнко, С.В. Дзядевич, А.О. Дружинін, А.А. Євтух, С.В. Лєнков, В.Г. Мельник, В.О. Проценко, В.О. Романов. – Одеса: «Астропринт», 2011. – 92 с.
  • Основы военно-технических исследований. Теория и приложения: монография: в 3 т. Т.1. / Синтез систем вооружения и военной техники / А.П. Ковтуненко, В.В. Зубарев, Б.Н. Ланецкий и др. / под.ред. А.П. Ковтуненко. – К., 2011. – 504 с.
  • Екологічна безпека промислових об’єктів військового призначення. Монографія. / С.Г. Бутенко, Г.М. Педченко, І.С. Романченко, А.В. Сбітнєв, С.Л. Борисюк. – Житомир: «Полісся», 2011. – 376 с.
  • Моделирование и оптимизация процессов технического обслуживания сложных объектов радиоэлектронной техники: Монография / Ю.В. Березовская, К.Ф. Боряк, В.О. Браун, С.В. Ленков, В.А. Осыпа, С.А. Пашков, В.Н. Цыцарев и др.; под ред. С.В. Ленкова. – 1-е издание. – Николаев: Сент-Гросс, 2012. – 150 с. – Библиогр.: с. 147 –150.
  • Формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності на засадах педагогічного менеджменту / О.О. Безносюк, О.В. Плахотнік, О.А. Прохоров. // Моно-графія.– К.: Інфодрук, 2012. – 378 с.
 • підручники з грифом МОН:
  • Сучасні міжнародні відносини і перспективи інтеграції України в євроатлантичну спільноту. Підручник. / Балабін В.В., Безносюк О.О., Заруба О.Г., Коряк В.І., Компанцева Л.Ф., Кокошинський О.А., Коваль Ю.В., Лєнков С.В., Пашедін О.І., Плахотнік О.В. – К.: ТОВ «Інфордрук», 2007. – 300 с.
  • Євроатлантична інтеграція України. Ел. підр. / Балабін В.В., Безносюк О.О., Заруба О.Г., Коряк В.І., Компанцева Л.Ф., Кокошинський О.А., Коваль Ю.В., Лєнков С.В., Пашедін О.І., Плахотнік О.В. – К.: CD – ІТТВЛ, 2007.
  • Міжнародні відносини і євроатлантичне майбутнє України. Підручник. / Балабін В.В., Плахотнік О.В., Безносюк О.О., Коряк В.І., Компанцева Л.Ф., Лєнков С.В., Заруба О.Г. За заг.ред. Балабіна В.В. – К.: ТОВ “Інфодрук”, 2008. – 358 с.
  • Євроатлантична інтеграція України. Електронний підручник. / Балабін В.В., Плахотнік О.В., Безносюк О.О., Коряк В.І., Компанцева Л.Ф., Лєнков С.В., Заруба О.Г. За заг.ред. Балабіна В.В. – К.: CD-ІТТЛВ, 2008.
  • Теорія радіолокаційних систем. Підручник. / Б.Ф. Бондаренко, В.В. Вишнівський, В.П. Долгушин та ін..; за заг.ред. С.В. Лєнкова. – К.: Видавничо-поліграфічних центр «Київський університет», 2008. – 359 с.
  • Відновлення та оптимізація інформації в системах прийняття рішень / Баранов В.Л., Браіловський М.М., Засядько А.А., Казакова Н.Ф., Хорошко В.О. – К.: Видн. ДУІКТ, 2009. – 134 с.
  • Інтеграція України в євроатлантичну спільноту. Видання 2-е, доповнене. Електронний підручник / Балабін В.В., Плахотнік О.В., Безносюк О.О., Лєнков С.В., Олексієнко С.Б., Компанцева Л.Ф., Коряк В.І., Плахотнік О.В., Заруба О.Г. За заг.ред. Балабіна В.В. – К.: CD, 2010.
  • Програмне забезпечення систем захисту інформації: підручник / Н.М. Блавацька, В.Д. Козюра, В.О. Хорошко. – К.: Вид. ДУІКТ, 2011. – 330 с.
 • підручники з грифом МО:
  • Фізичні основи теорії надійності: підручник / М.К. Жердєв, С.В. Лєнков, Б.П. Креденцер та ін.; за ред. М.К. Жердєва. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 215 с.
  • Теорія радіолокаційних систем. Підручник. / Б.Ф. Бондаренко, В.В. Вишнівський, В.П. Долгушин та ін..; за заг.ред. С.В. Лєнкова. – К.: Видавничо-поліграфічних центр «Київський університет», 2011.
 • навчальні посібники:
  • Екологічна безпека: екологічний стан та методи його моніторингу. Навчальний посібник. / Романченко І.С., Сбітнєв А.І., Бутенко С.Г. – К., 2006. – 560 с.
  • Міжнародні неурядові організації. Навчальний посібник. / Балабін В.В., Плахотнік О.В., Безносюк О.О., Коряк В.І., Лєнков С.В., Солодєєва Л.В. За заг. ред. Балабіна В.В. – К.: ТОВ “Інфордрук”, 2008. – 118 с.
  • Міжнародні неурядові організації. Видання 2-е, доповнене. Навчальний посібник. / Балабін В.В., Плахотнік О.В., Безносюк О.О., Коряк В.І., Лєнков С.В., Гіда О.Ф., Капітанський А.І.,Солодєєва Л.В. За заг.ред. Балабіна В.В. – К.: ТОВ “Інфордрук”, 2009. – 129 с.
  • Технічне обслуговування систем з почасовою надмірністю. Навчальний посібник. / Креденцер Б.П., Лєнков С.В., Міночкін А.І., Могилевич Д.І., Рєзніков М.І. – К.: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2009. – 172 с.
  • Аналогові системи керування: навчальний посібник / М.К. Жердєв, С.В. Лєнков, В.В. Вишнівський та ін.; за ред. М.К. Жердєва: – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 255 с.
  • Основи кадрового менеджменту в Збройних силах України: Навчальний посібник / Вишнівський В.В., Литвиновський Є.Ю., Мірошніченко О.В., Савков П.А., Сидоров О.М. За заг. ред. Є.Ю. Литвиновського. – К.: В-во Ліра-К, 2011. – 284 с.
 • навчально-методичний посібник:
  • Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу / О.О. Безносюк, О.А. Прохоров., В.Л. Уліч. // Видання 3-е, доповнене. Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Балабіна В.В. – К.: Інфодрук, 2012. – 325 с.
 • методичний посібник:
  • Методичний посібник для підготовки наукових і науково-педагогічних фахівців вищої категорії / Науменко М.І., Лєнков С.В., Пашков С.О. – К.: Видавництво ВІТІ НТУУ «КПІ», 2010. – 388 с.
 • нормативно-правові довідники:
  • Нормативно-правовий довідник з охорони інформації в України. 6-ти томах / Артемов В.Ю., Лєнков О.С., Пашков А.С., Стаднік О.М., Хорошко В.О. – К.: Узд. ДУІКТ, 2010. – Том 1. Законодавча база охорони інформації. – С. 270.
  • Нормативно-правовий довідник з охорони інформації в України. 6-ти томах / Артемов В.Ю., Лєнков О.С., Пашков А.С., Стаднік О.М., Хорошко В.О. – К.: Узд. ДУІКТ, 2010. – Том 2. Організаційно-правові засади охорони інформації. – С. 349.
  • Нормативно-правовий довідник з охорони інформації в України. 6-ти томах / Артемов В.Ю., Лєнков О.С., Пашков А.С., Стаднік О.М., Хорошко В.О. – К.: Узд. ДУІКТ, 2010. – Том 3. Правові підстави технічної офорони інформації. – С. 128.
  • Нормативно-правовий довідник з охорони інформації в України. 6-ти томах / Артемов В.Ю., Лєнков О.С., Пашков А.С., Стаднік О.М., Хорошко В.О. – К.: Узд. ДУІКТ, 2010. – Том 4. Правові основи охорони інформації, що є власністю держави. – С. 319.
 • збірник нормативно-правових актів:
  • Збірник нормативно-правових актів з питань здійснення господарської діяльності у ВВНЗ, ВНПВНЗ / Забарський В.В., Бородін І.Л., Пасіка С.П., Левчук В.Д., Сенюк О.В., Опанасенко О.О., Рожков В.В., Волков А.Г., Димарецький І.В., Лєнков О.С. – К.: ВІКНУ, 2012. – 420 с.
 • освітній пакет:
  • Євроатлантична інтеграція України в контексті міжнародного досвіду. Освітній пакет / Балабін В.В., Безносюк О.О., Гречанінов В.О., Іващенко А.М., Коваль Ю.В., Коряк В.І., Кокошинський О.А., Лєнков С.В., Плахотнік О.В., Солодєєва Л.В.; За заг. ред. Балабіна В.В.: К.: – ТОВ «Інфодрук», 2007. – 235 с.
 • статті в журналах:
  • Наука і оборона, м.Київ (2007-2012) – 10 статей.
  • Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, м.Київ (2010-2011) – 6 статей.
  • Авіаційна космічна техніка та технології, м.Харків (2010) – 2 статті.
  • Системи озброєння та військової техніки, м. Харків (2010) – 3 статті.
  • Наука і техніка Повітряних Сил ЗСУ, м.Київ (2012) – 2 статті.
  • Інформатика та математичні моделі в моделюванні, м.Одеса (2011-2012) – 6 статей.
  • Сучасний захист інформації , м.Київ (2010-2011) – 4 статті.
  • Захист інформації, м.Київ (2007-2011) – 6 статей.
  • Інформаційна безпека. м. Луганськ (2009-2012) – 18 статей.
  • Сучасна спеціальна техніка, м.Київ (2010-2012) – 17 статей.
  • Технология конструирования электронной аппаратура, м.Одеса (2008-2010) – 3 статті.
  • Сенсорна електроніка, м.Одеса (2005-2012) – 11 статей.
  • Фотоелектроніка, м.Одеса (англійською мовою) (2005-2007) – 5 статей.
  • Проблеми системного підходу в економіці, м.Київ (2010-2011) – 5 статей.
  • Нові технології, м.Кременчук (2005-2011) – 11 статей.
  • Техническая диагностика и неразрушающий контроль, м. Київ (2008-2010) – 3 статті.
 • статті в зовнішніх збірниках (трудах, вісниках) наукових праць:
  • ЦНДІ озброєння і військової техніки, м.Київ (2008-2011) – 10 статей.
  • Харківський національний університет радіоелектроніки (2011) – 1 стаття.
  • Харківський університет Повітряних Сил (2012) – 2 статті.
  • Труди Одеського Політехнічного інституту (2005-2012) – 7 статей.
  • Одеська державна академія технічного регулювання та якості (2012) – 2 статті.
  • Держаний університет інформаційно-комунікаційних технологій, м.Київ (2007-2011) – 17 статей.
  • Східно-український національний університет ім. В.Даля, м.Луганськ (2007-2012) – 14 статей.
  • Хмельницький національний університет (технічні науки) (2011-2012) – 12 статей.
  • Хмельницький національний університет (економічні науки) (2011-2012) – 5 статей.
  • Вінницький технічний університет (2011-2012) – 3 статті.
  • Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем, м.Київ (2010-2012) – 3 статті.
  • Ужгородський університет (2011) – 3 статті.
  • Вісник інженерної академії України, м.Харків (2007-2012) – 20 статей.
  • Черкаський державний технічний університет (2005 -2009) – 23 статті.
  • Національний університет оборони України, м.Київ (2005) – 2 статті.
  • Військовий інститут телекомунікації і інформатизації, м.Київ (2005-2008) – 15 статей.
  • Національна академія Державної прикордонної служби України, м.Хмельницький (2005-2012) – 12 статей.
  • Одеський інститут Сухопутних військ (2005-2007) – 22 статті.
  • Кременецький обласний гуманітарний педагогічний університет (2007-2009) – 10 статей.
  • Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя (2007) – 4 статті.
  • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди (2008-2011) – 3 статті.
  • Ленінградський державний університет ім. О.С. Пушкіна (2008-2009) – 2 статті.
  • Вінницький державний педагогічний університ ім. М.Коцюбинського (2008-2009) – 2 статті.
  • Донецький національний технічний університет (2009-2010) – 2 статті.
  • Черкаський університет (2010-2012) – 2 статті.
 • отримано патенти:
  • Лісовенко Д.В., Лєнков С.В. Укрпатент № 200500723. Світодіодний прилад. МПК 7F21S2/00.
  • Лісовенко Д.В., Лєнков С.В. Укрпатент № 200500724. Світодіодний кабель постійного струму. МПК 7F21S2/00.
  • Лєнков С.В., Вишнівський В.В., Лукомський Д.В., Охрамович М.М. Патент на корисну модель. № 32385. Фотоелектрична сонячна батарея. МПК H02J 7/35.
  • Лєнков С.В., Вишнівський В.В., Лукомський Д.В., Охрамович М.М. Патент на промисловий зразок. № 17595. Фотоелектрична сонячна батарея. 13-99.
  • Гунченко Ю.О., Банзак О.В., Сєлюков О.В., Перегудов Д.О. Патент на корисну модель. № 38513. Багатофункціональний пристрій електричного живлення. МПК НО2М 3/335.
  • Гунченко Ю.О., Банзак О.В., Сєлюков О.В., Лєнков С.В., Якимов В.В. Патент на корисну модель № 51998. Пристрій безпечної комутації вольтододаткового трансформатора. МПК (2009) Н02М 3/00.
  • Гунченко Ю.О., Мартинюк С.М., Лєнков С.В., Омельченко О.С., Купрацевич А.В. Патент на корисну модель. № 67752, Україна, МПК G06F 12/08. Пристрій підвищення завадостійкості систем з програмним управлінням; власник – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – № u201107423, заявл. 14.06.2011, опубл. 12.03.2012. Бюл. №5.
  • Гунченко Ю.О., Лєнков С.В., Кобозєва А.А., Мартинюк С.М., Борисенко І.І. Патент на корисну модель. МПК 20060101 G06F 11/27. Відмовостійкий процесорний пристрій з підвищеною швидкодією.