Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Анонс конференцій, що проводяться за межами ВІКНУ

№ з/п

Дата проведення

Назва заходу

Організатор (заклад, адреса)

Deadline

Посилання

1

1-2.03.2018

Всеукраїнська науково-практична конференція "Пожежна безпека: проблеми та перспективи"

Національний університет цивільного захисту України, (м. Харків)

27.12. 2017

переглянути

2

20.04.2018

IX Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, студентів та курсантів "Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека"

Національна академія безпеки України (м. Київ)

30.12.2017

3

4-5.04.2018

XII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених: курсантів (студентів), магістрів і ад’юнктів (аспірантів)

Университет гражданской защиты МЧС Беларуси, (г. Минск)

28.02.2018

переглянути

4

19.04.2018

ХII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів „Екологічна безпека держави”

Національний авіаційний університет, (м. Київ)

20.03.2018

переглянути

5

16.05.2018

Науково-практична конференція «Цивільний захист України: сучасний стан, здобутки, проблеми, перспективи розвитку»

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Інститут державного управління (м.Київ)

15.03.2018

переглянути

6

19-20.04.2018

Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві”

Київський національний університет культури і мистецтв (м. Київ)

15.03.2018

переглянути

7

18-19.04.2018

Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених “Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті, економіці та праві”

Київський національний університет культури і мистецтв (м. Київ)

15.03.2018

переглянути

8

19-20.04.2018

II Міжнародна науково-практична конференція „Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації”

Національний університет „Острозька академія”, (м. Острог)

10.03.2018

переглянути

9

17.04.2018

Науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу»

Наукове товариство «Наука та знання», (м. Харків)

20.03.2018

переглянути

10

18-19.05.2018

ІX Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій»

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, (м. Черкаси)

10.04.2018

переглянути

11

17-18.05.2018

Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ"

Національна академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, (м. Львів)

26.03.2018

переглянути

12

14-15.04.2018

Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих науковців

«Україна: 100 років досвіду незалежності»

Український дім (м. Варшава, Республіка Польща)

25.03.2018

переглянути

13

24.04.2018

IV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця»

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

30.03.2018

переглянути

14

15-16.05.2018

Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів і студентів «Пожежна та техногенна безпека: наука і практика»

Національний університет цивільного захисту України
Черкаський інститут пожежної безпеки
імені Героїв Чорнобиля (м. Черкаси)

20.02.2018

переглянути

15

26-27.04.2018

ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі"

Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ)

20.04.2018

переглянути

16

4-7.04.2018

VII Міжнародна наукова конференція «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку територій»

Вища школа управління та адміністрації в Ополе (Польща)

01.03.2018

переглянути

17

19-20.04.2018

VIII Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти»

Державний ВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький)

05.04.2018

переглянути

18

18-19.05.2018

XV Міжнародна науково-практична конференція "Управління проектами у розвитку суспільства"

Київському національному університеті будівництва і архітектури (м. Київ)

16.04.2018

переглянути

19

19.04.2018

Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє»

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України (м. Черкаси)

15.03.2018

переглянути

20

26.04.2018

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті»

Дніпровський державний аграрно-економічний університет (м. Дніпро)

29.03.2018

переглянути

21

30-31.03.2018

Третя Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах»

Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара (м. Дніпро)

18.03.2018

переглянути

22

20.04.2018

Міжнародна науково-практична конференція «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти»

Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)

27.03.2018

переглянути

23

19-20.04.2018

ІІІ Міжнародний науковий конгрес молодих вчених Європи та Азії

Центр наукових досліджень «Solution» (Київ, Україна) Видавництво Premier Publishing s.r.o. (Відень, Австрія)

13.04.2018

переглянути

24

25.04.2018

Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи»

Національна академія безпеки України (м. Київ)

04.04.2018

переглянути

25

17.05.2018

Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний вектор розвитку сучасної науки"

Міжнародна академія інноваційних технологій та НДЦ інноваційних технологій, (м.Кривий Ріг / м.Кропивницький)

17.05.2018

переглянути

26

25.04.2018

II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій»

Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут)

23.04.2018

переглянути

27

29.05.2018

III Міжнародна заочна науково-практична конференція «Інтегровані системи безпеки: теорія, практика, інновації»

«Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» (г. Минск)

16.04.2018

переглянути

28

19-20.04.2018

VIII Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти»

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

05.04.2018

переглянути

29

13.04.2018

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Світові наукові тенденції 2018»

Центр наукових досліджень «Solution» (Київ, Україна) Видавництво Skleněný Můstek (Карлові Вари, Чехія)

06.04.2018

переглянути

30

08.06.2018

Всеукраїнська наукова конференція “Великий терор і масові репресії в Україні (1920-1950 рр. ХХ ст.)”

МОУ Національна академія сухопутних військ ім. П. Сагайдачного

11.05.2018

переглянути

31

1.06.2018

Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики»

Львівський державний університет внутрішніх справ (м.Львів)

30.04.2018

переглянути

32

9.06.2018

IX Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні виклики 2018 року»

Національна академія наукового розвитку (м.Львів)

8.06.2018

переглянути

33

21-22.09.2018

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання техногенної та цивільної безпеки України»

Академія наук суднобудування України (м.Миколаїв)

1.09.2018

переглянути

34

18.05.2018

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання забезпечення публічної безпеки, порядку в сучасних умовах: поліція та суспільство – стратегії розвитку і взаємодії»

Приазовський державний технічний університет (м.Маріуполь)

20.04.2018

переглянути

35

25-26.10.2018

VIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Надзвичайні ситуації: безпека та захист"

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля (м.Черкаси)

16.07.2018

переглянути

36

18.09.2018

VI Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України»

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (м.Вінниця)

15.06.2018

переглянути

37

9-10.10.2018

ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція „Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку”

ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція „Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку”

1.07.2018

переглянути


Наукові конференції і семінари, що проводяться за межами Військового інституту у 2018 році
План-графік проведення наукових, науково-практичних, науково-теоретичних конференцій, наукових шкіл-семінарів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (наказ ректора від 19.02.2018 № 99-32)


Запрошуємо Вас до участі у науково-практичній конференції
«ЛЮДИНА МАЙБУТНЬОГО В ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВОМУ ВИМІРІ»
26 квітня 2018 р.
Детальна інформація.doc


натисніть для збільшення

натисніть для збільшення

Наукові конференції і семінари, що проводяться за межами Військового інституту

у 2018 році