Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)
Мова сайту:   Укр.   Eng.  

Воєнно-наукове товариство слухачів, курсантів (студенів)

Воєнно-наукове товариство слухачів, курсантів (студенів) розпочало свою роботу 2004 року.

На даний час Воєнно-наукове товариство слухачів, курсантів (студенів) очолює курсант 314-МІ групи Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету ШУЛІКА Владислав (моб. тел. 095 886-56-80, e-mail: vidshu@mail.ru)


З метою упорядкування наукової роботи слухачів, курсантів (студентів) Військового інституту Київського національного університету іменні Тараса Шевченка наказом начальника Військового інституту № 76 н від 10.11.2014 введено в дію «Положення про наукову роботу слухачів, курсантів (студентів) Військового інституту Київського національного університету іменні Тараса Шевченка».

Наразі Воєнно-наукове товариство слухачів, курсантів (студенів) нараховує близько 120 членів, які представляють всі курси та спеціальності інституту.

Воєнно-наукова робота слухачів, курсантів (студентів) здійснюється в тісному зв’язку з навчальним процесом як його невід’ємне продовження. Вона поділяється на науково-дослідну роботу, що входить до навчального процесу, і на роботу, яка виконується поза навчальним часом.

Науково-дослідна робота слухачів, курсантів (студентів), що входить до навчального процесу, передбачає: виконання планових завдань, лабораторних робіт, курсових, кваліфікаційних і дипломних робіт (проектів, задач) з елементами наукових досліджень; виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного характеру в період військового стажування й практики; вивчення теоретичних основ, методики, постановки, організації та виконання наукового експерименту, обробки результатів наукових досліджень.

Науково-дослідна робота слухачів, курсантів (студентів), яка виконується поза навчальним часом, організовується за такими формами: робота слухачів, курсантів (студентів) у наукових гуртках воєнно-наукового товариства; вивчення стандартів, основ патентознавства, порядку користування джерелами науково-технічної інформації; участь слухачів, курсантів (студентів) у виконанні науково-дослідних робіт, що проводяться на кафедрах і в наукових підрозділах; винахідницька й раціоналізаторська робота; участь у конкурсах кафедри, факультету, Військового інституту, міжвузівських конкурсах (форумах) наукових робіт Міністерства оборони України, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальностей і навчальних дисциплін; робота в конструкторських, проектних та інших бюро; лекторська робота з розповсюдження знань у галузі військової науки й техніки.

У Військовому інституті були створені та постійно вдосконалюються регулярні секції «English club» та «Гнозис»:

English club – щотижневі заняття з англійської мови з використанням інтерактивних вправ, аудіо- та відеоматеріалів. Участь у них можуть прийняти всі бажаючі з числа курсантів Військового інституту.

Гнозис – регулярні психологічні заняття, тренінги, інформаційні лекції які проводять члени ВНТ в більшості випадків з числа курсантів випускних курсів гуманітарно-лінгвістичного факультету. Розглядаються діагностичні методики, методи роботи з групами, символодрама, фільм-аналіз, вправи з арт-терапії. Це спосіб розвитку професійних навичок керівників занять і ознайомлення курсантів інших спеціальностей з роботою психологів.

План роботи Воєнно-наукового товариства Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2016-2017 навчальний рік

№ з/п

Назва та вид заходу

Дата і місце проведення

Відповідальні особи

Хто залучається

1

Вибори голови ВНТ ВФФП та ВНТ ВГЛФ, проведення презентації ВНТ. Підбір кандидатів на членство у ВНТ

13 жовтня 2016

м. Київ, ВІКНУ

Голова ВНТ

Курсанти ВІКНУ

2

Проведення методичного семінару на тему: «Методика написання статей та підготовка захисту дипломних робіт»

20 жовтня 2016

м. Київ, ВІКНУ

Голова ВНТ, ННОВ

Члени ВНТ, ННОВ

3

Участь в освітньому проекті компанії «EY»: Академія бізнесу

8 жовтня 2016

Голова ВНТ ВФФП

Курсанти ВІКНУ

4

Брейн-ринг приурочений до Дня юриста (змагання серед військових навчальних закладів м. Києва)

8 жовтня 2016

м. Київ, Національна академія Служби безпеки України.

Голова ВНТ ВФФП

Члени ВНТ ВФФП

5

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання впровадження поліграфа в сучасних умовах: теорія та практика»

10 жовтня 2016

м. Київ, Інститут післядипломної освіти КНУ ім. Т. Шевченка

Голова ВНТ

Члени ВНТ

6

Участь у конкурсі «Що? Де? Коли?»

жовтень-грудень 2016

Голова ВНТ

Курсанти ВІКНУ

7

Відкритий конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA». Етап №1.

Проведення конкурсу робіт курсантів для делегування їх як кращі роботи від ВІКНУ до Фонду Віктора Пінчука.

протягом жовтня 2016

м. Київ, ВІКНУ

Голови ВНТ факультетів

Курсанти ВІКНУ

8

ХІ Всеукраїнська науково – практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України».

27-28 жовтня 2016

м. Київ, Економічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка

Голова ВНТ ВФФП

Члени ВНТ ВФФП

9

IІ Всеукраїнська науково – практична конференція «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації»»

28-29 жовтня 2016

м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Заступник голови ВНТ

Курсанти ВІКНУ

10

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень»

17-18 листопада 2016

м. Київ, ВІКНУ

Голова ВНТ

Курсанти ВІКНУ

11

Участь у круглому столі на тему: «Проблемні питання кримінального права України на сучасному етапі» під керівництвом кандидата юридичних наук, доцента Дзюби Володимира Трохимовича

протягом жовтня 2016

м. Київ, Юридичний факультет КНУ ім. Т. Шевченка

Кандидат юридичних наук, доцент Дзюба Володимир Трохимович

Члени ВНТ ВФФП

12

Участь у проекті Business-Leader School (Школа лідерства та підприємництва КНУ)

протягом жовтня 2016 – квітня 2017

м. Київ, Факультет кібернетики КНУ ім. Т. Шевченка

Науковий співробітник КНУ ім. Т. Шевченка В.Зубченко

Члени ВНТ ВФФП

13

IХ Міжнародна конференція студентів та молодих науковців «Соціологія і сучасні соціальні трансформації»

24-25 листопада 2016

м. Київ, Факультет соціології КНУ ім. Т. Шевченка

Голова ВНТ ВГЛФ

Члени ВНТ ВГЛФ

14

ІХ науково-технічна конференція «Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення»

25 листопада 2016

м. Київ, ВІТІ

Голова ВНТ ВФФП

Члени ВНТ ВФФП

15

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє».

25 листопада 2016

м. Київ, ВІКНУ

Голова ВНТ

Курсанти ВІКНУ, НОВ ВІКНУ, представники інших міністерств, відомств, ВНЗ

16

Загальні Збори ВНТ. Звіт учасників ВНТ про роботу та напрямки на наступний рік

27 листопада 2016

м. Київ, ВІКНУ

Голова ВНТ

Члени ВНТ, ННОВ

17

V Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства»

11-12 листопада 2016 р.

м. Київ, Факультет психології КНУ ім. Т. Шевченка

Голова ВНТ ВГЛФ

Члени ВНТ ВГЛФ

18

Міжнародна науково-практична конференція «Мале і середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»

17-18 листопада 2016

м. Київ, Економічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка

Голова ВНТ

Курсанти ВІКНУ

19

IІ Міжнародна науково-практична конференція: «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»

30 листопада 2016

м. Чернігів, Чернігівський національний технічний університет

Голова ВНТ ВФФП

Члени ВНТ ВФФП

20

Робота гуртка курсантів 5-го курсу спеціальності психологія

«Гнозис»

листопад 2016 - травень 2017

м. Київ, ВІКНУ

Голова ВНТ ВГЛФ

Члени ВНТ ВГЛФ

21

Наукова конференція «Молоді науковці – географічній науці»

17-18 листопада 2016

м. Київ, Географічний факультет КНУ,

ім. Т. Шевченка

Голова ВНТ ВФФП

Курсанти ВІКНУ

22

VIII Міжнародний тренінг-марафон «Навчання-якість-моніторинг»

21-22 листопада 2016

м. Київ, конгрес-холл «Київський»

Голова ВНТ ВГЛФ

Курсанти ВІКНУ

23

Участь у Всеукраїнській олімпіаді з ЕТ, «KSE Brain Champ»

протягом листопада 2016

м. Київ, KSE

Заступник голови ВНТ

Члени ВНТ ВФФП

24

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Грудневі читання» на тему: «Європейський вектор розвитку страхового ринку України»

1-2 грудня 2016

м. Київ, Економічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка

Голова ВНТ ВФФП

Члени ВНТ ВФФП

25

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Регістри стосунків»

3-4 грудня 2016 р.

м. Київ, Факультет психології КНУ ім. Т. Шевченка

Голова ВНТ ВГЛФ

Члени ВНТ ВГЛФ

26

Організація екскурсії по історичним осередкам міста Києва

18 грудня 2016

м. Київ,

Секретар ВНТ

Члени ВНТ

27

Організація та проведення конкурсу «Ерудит 2014»

24 грудня 2016

м. Київ ВІКНУ

Голова ВНТ

Члени ВНТ

28

Загальні Збори ВНТ. Підведення підсумків діяльності ВНТ І половину 2016-2017 навчального року

24 грудня 2016

м. Київ ВІКНУ

Голова ВНТ

Члени ВНТ

29

Відкритий конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA». Етап №3

січень - лютий 2017

м. Київ, КНУ ім. Т. Шевченка

Представники Фонду Віктора Пінчука

Курсанти ВІКНУ

30

Ревізія роботи інтернет-ресурсів ВНТ

21 січня 2017

Секретар ВНТ

Курсанти ВІКНУ

31

Проведення методичного семінару на тему: «Методика написання статей та підготовка захисту»

18 лютого 2017

м. Київ, ВІКНУ

Заступник голови ВНТ

Курсанти ВІКНУ

32

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» (MPDWPPEP)

10-11 лютого 2017 р.

м. Київ, Факультет психології КНУ ім. Т. Шевченка

Голова ВНТ ВГЛФ

Члени ВНТ ВГЛФ

33

XХ Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» (PPMSRPR)

17 березня 2017 р.

м. Київ, Факультет психології КНУ ім. Т. Шевченка

Голова ВНТ ВГЛФ

Члени ВНТ ВГЛФ

34

Відвідування учасниками ВНТ астрологічного планетарію НАНУ

протягом березня 2017

Київський планетарій

Адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 57 / 3

Секретар ВНТ

Члени ВНТ

35

Відвідування учасниками ВНТ Серійного заводу «Антонов»

протягом березня 2017

СЗ «Антонов»

Адреса: 02352, м. Київ, вул. ак. Туполєва, 1

Заступник голови ВНТ

Члени ВНТ

36

І етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Економічна теорія»

березень 2017

м. Київ, Економічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка

Голова ВНТ ВФФП

Члени ВНТ ВФФП

37

Загальні збори ВНТ. Звіт Голів ВНТ факультетів про роботу та стан справ ВНТ на факультетах.

18 березня 2017

м. Київ, ВІКНУ

Голова ВНТ,

Голови ВНТ факультетів

Члени ВНТ

38

Науково-розважальний конкурс «Ерудит».

22 березня 2017,

м. Київ, ВІКНУ

Секретар ВНТ, Голови ВНТ факультетів

Курсанти ВІКНУ

39

Міжнародна конференція «Шевченківська Весна - 2017», секція «Військові науки».

23-24 березня 2017

м. Київ, КНУ ім. Т. Шевченка

ННОВ, Голова ВНТ,

Голови ВНТ факультетів

Курсанти ВІКНУ

40

Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи (до 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка)» (PEUTMP)

21-22 квітня 2017 р.

м. Київ, Факультет психології КНУ ім. Т. Шевченка

Голова ВНТ

Курсанти ВІКНУ

41

Загальні збори ВНТ. Звіт Голів ВНТ факультетів про роботу та стан справ ВНТ на факультетах.

29 квітня 2017

м. Київ, ВІКНУ

Голова ВНТ,

Голови ВНТ факультетів

Бюро ВНТ

42

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка».

20-21 квітня 2017

м. Київ, ВІКНУ

ННОВ, Голова ВНТ, Голови ВНТ факультетів

Курсанти ВІКНУ, слухачі ВІКНУ, НОВ ВІКНУ, представники інших міністерств, відомств, ВНЗ

43

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення»

20-21 квітня 2017

м.Дніпропетровськ, Університет митної справи та фінансів

Голова ВНТ ВФФП

Члени ВНТ ВФФП

44

VІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізаційних викликів»

20-21 квітня 2017

м.Чернівці, Економічний факультет ЧНУ ім. Ю. Федьковича,

Голова ВНТ ВФФП

Члени ВНТ ВФФП

45

Науково-практична конференція «Актуальні питання вдосконалення військово-патріотичного і професійного виховання фахівців сектору безпеки України»

19 травня 2017

м. Київ, НА СБУ

Заступник голови ВНТ

Курсанти ВІКНУ

46

Проведення загальних зборів ВНТ факультетів, щодо затвердження плану роботи факультетів на 2016-17 навчальний рік.

20 травня 2017

м. Київ, ВІКНУ

Голови ВНТ факультетів

Бюро ВНТ

47

Затвердження плану роботи воєнно-наукового товариства на 2016-17 навчальний рік.

27 травня 2017

м. Київ, ВІКНУ

Голова ВНТ

Члени ВНТ

48

Загальні збори ВНТ. Підбиття підсумків роботи воєнно-наукового товариства за 2016-17 навчальний рік

27 травня 2017

м. Київ, ВІКНУ

Голова ВНТ

Члени ВНТ

49

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в Україні»

27 травня 2017

м. Київ, Юридичний факультет КНУ ім. Т. Шевченка

Голова ВНТ

Члени ВНТ

50

Участь у дебатних турнірах що проводитимуться Дебатним Клубом НТСА КНУ ім. Т. Шевченка.

протягом 2016-17 навчального року

м. Київ, КНУ ім. Т. Шевченка

Голова ВНТ

Курсанти ВІКНУ

51

Залучення нових членів до складу ВНТ та популяризація організації у Військовому інституті.

протягом 2016-17 навчального року

Голова ВНТ, Голови ВНТ факультетів

Члени ВНТ

52

Розробка положення та організація на базі ВНТ ВФФП «Асоціації військових фінансистів»

протягом 2016-17 навчального року

Голова ВНТ

Члени ВНТ

53

Участь в засіданнях правління НТСА університету для підготовки та організації спільних загально-університетських наукових заходів

протягом 2016-17 навчального року

Голова ВНТ, Заступник голови ВНТ

Бюро ВНТ

54

Налагодження зв’язків з всеукраїнськими та міжнародними науковими товариствами та організаціями

протягом 2016-17 навчального року

Голова ВНТ

Бюро ВНТ