Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Військового права та спеціальної мовної підготовки

Доцент кафедри військового права та спеціальної мовної підготовки
кандидат юридичних наук, доцент підполковник
КОРОПАТНІК ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Кафедра військового права була створена у 1994 році на базі кафедри фінансів і права відділення військової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За час існування кафедри її начальниками були: полковник юстиції КАРПЕНКО М.І. (1994−1999, 2005−2007 роки), полковник юстиції КАЧАН І.І. (1999−2004 роки), підполковник юстиції КУЗЬМИЧ І.І. (2007−2010 роки), полковник ПЕТРІВ І.М. (2010−2011 роки). На даний час кафедру очолює підполковник КОРОПАТНІК Ігор Михайлович.

Головним завданням кафедри є підготовка студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу за військово-обліковими спеціальностями “Правовиховна робота у військах (силах)”, "Юрисконсультська робота", "Військовий переклад".

Кафедра тісно співпрацює з юридичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Участь науково-педагогічного складу даного факультету в навчальному процесі забезпечує здобуття ними глибоких і ґрунтовних базових знань.

До навчального процесу залучається керівний склад юридичної служби Збройних Сил України та Міністерства оборони України. Їх участь у навчальному процесі забезпечує тісний зв’язок теоретичного навчання з практичними питаннями, які вирішуються в повсякденній діяльності ЗСУ.

Студентам, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу викладаються наступні дисципліни:

“Основи військового права” – військово-спеціальна дисципліна, предметом якої є правове регулювання суспільних правовідносин у сфері військового будівництва та функціонування воєнної організації держави.

“Право збройних конфліктів” – військово-спеціальна дисципліна, предметом якої є правова регламентація порядку ведення бойових дій під час воєнних конфліктів міжнародного та внутрішньодержавного характеру.

“Правова робота в Збройних Силах України” – військово-спеціальна дисципліна, предметом якої є форми та методи діяльності юрисконсульта (помічника командира з правової роботи) із питань організації правової роботи у військовій частині.

“Військове документування та діловодство” – військово-спеціальна дисципліна, предметом якої є порядок організації документування та діловодства у військових частинах, установах.

“Військова адміністрація” – військово-спеціальна дисципліна, предметом якої є правова регламентація організації повсякденної діяльності військової частини.

“Особливості військових злочинів” – військово-спеціальна дисципліна, предметом якої є суспільні відносини, які виникають внаслідок скоєння військовослужбовцем суспільно-небезпечного діяння.

"Військовий переклад"- військово-спеціальна дисципліна.

З 1997 року кафедра військового права здійснює постійне співробітництво з Київською регіональною делегацією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Білорусі, Україні, Молдові. Викладачі кафедри постійно проходять підвищення кваліфікації на міжнародних курсах щодо вдосконалення знань із міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів) в м. Сан-Ремо (Італія), м. Солнечногорськ (Росія), м. Голіцино (Росія).

Наукова діяльність студентів проводиться в тісному зв’язку з навчальним процесом. Студенти беруть активну участь у роботі воєнно-наукових товариств, олімпіадах, науково-практичних конференціях.

Науково-педагогічними працівниками кафедри видані наукові праці:

 • Підручники та посібники з грифом МОН України:
 • Кривенко О.В. Військова адміністрація: Навч. посібник. / Кривенко О.В., Качан І.І. – К.: Знання, 2009.
 • Шульгін В.В. Правова робота в Збройних Силах України: Навч. посібник. / Володимир Вікторович Шульгін. – К.: ВІ КНУ, 2010.
 • Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [Балабін В.В., Боярчук В.М., Волков О.Ф., Димарецький В.М., Коропатнік І.М., Левчук В.Д. та ін.]. – Київ: ВІ КНУ, 2010.
 • Алещенко В.І. Правове виховання в механізмі формування правової свідомості військослужбовців ЗСУ: Навч. посібник. / Віктор Іванович Алещенко. – К.: ВІКНУ, 2012.
 • Підручники та посібники з грифом МОН України:
 • Кожедуб О.В. Військово-юридична психологія: Навчальний посібник / Кожедуб О.В., Макаренко Н.Г., Мась Н.М. – К.: ВІКНУ, 2009.
 • Шульгін В.В. Військова адміністрація: Навчальний посібник / Володимир Вікторович Шульгін. – К.: ВІКНУ, 2009.
 • Основи військового перекладу (англ. мова): Підручник / В.В. Балабін, В.М. Лісовський, О.О. Чернишов; за ред. В.В. Балабіна. − К.: Логос, 2008. – 587 с.

Склад кафедри:

 • Коропатнік Ігор Михайлович – доцент кафедри, к.ю.н., доцент
 • Кузьменко Ігор Вікторович - старший викладач
 • Пашинський Володимир Йосипович - доцент кафедри, к.ю.н., доцент
 • Шульгін Володимир Володимирович – старший викладач
 • Чумачов Олександр Михайлович – викладач
 • Петрів Ігор Миколайович - викладач
 • Гальчус Андрій Олександрович – викладач (0,5)
 • Ляшенко Андрій Володимирович – викладач (0,5)
 • Анохіна Галина Петрівна – старший викладач
 • Златніков Валентин Геннадійович – доцент (0,5) к.пед.н.