Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Науково-практична конференція молодих вчених

Шановні колеги!


           Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів "Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка", що відбудеться 24 квітня 2020 року у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Робота конференції буде проводитись у наступних секціях:

 

Секція № 1. Наукові проблеми воєнної політології та морально-психологічного впливу.

Секція № 2. Актуальні питання гуманітарного розвитку Збройних Сил України.

Секція № 3. Технічні проблеми озброєння і військової техніки та технології подвійного призначення.

Секція № 4. Актуальні проблеми правового забезпечення обороноздатності держави.

Секція № 5. Фінанси.

Секція № 6. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері.

Секція № 7. Актуальні проблеми лінгвістичного забезпечення Збройних Сил України.

Секція № 8. Геоінформаційне забезпечення Збройних Сил України.

Секція № 9. Процеси трансформації військових медіа в сучасному світі.

Секція № 10. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології сектору безпеки і оборони України.

 

Тези подаються до науково-організаційного відділення до 03.04.2020.

 

Вимоги до оформлення тез:

Тези доповідей подаються в одному примірнику друкованого тексту, не більше однієї сторінки формату А4. Міжрядковий інтервал – 1, шрифт – Times New Roman 14. Ліве поле – 3 см, праве – 1 см, верхнє, нижнє – 2 см. По середині ­– заголовок тез, у правому верхньому кутку – прізвище та ініціали (науковий ступінь, вчене звання), назва організації. Назва файлу – українською мовою (прізвище автора).

Тези не оформлені згідно до вимог прийматися не будуть.

 

Адреса оргкомітету:

 

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кім. 301)

вул. Ломоносова, 81 м. Київ, 03189

 

Телефон:

(044) 521–32–89 (внутрішній 61–45)

E–mail:

nov_viknu@ukr.net