Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує Вас взяти участь у ХV Міжнародній науково-практичній конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", що відбудеться 29 листопада 2019 року у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Робота конференції буде проводитись у наступних секціях:

  • Секція № 1. Технічні проблеми озброєння і військової техніки та технології подвійного призначення.
  • Секція № 2. Актуальні проблеми лінгвістичного забезпечення Збройних Сил України.
  • Секція № 3. Актуальні питання гуманітарного розвитку Збройних Сил України.
  • Секція № 4. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері – керівник секції.
  • Секція № 5. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології сектору безпеки і оборони України.
  • Секція № 6. Фінанси.
  • Секція № 7. Актуальні проблеми військового права.
  • Секція № 8. Актуальні проблеми геоінформаційного, топогеодезичного та навігаційного забезпечення Збройних Сил України.
  • Секція № 9. Наукові проблеми військової політології та морально-психологічного впливу.
  • Секція № 10. Основні засади, принципи та технології забезпечення кібербезпеки у воєнній сфері.

Тези подаються до науково-організаційного відділення до 28.10.2019.

Тези подаються до науково-організаційного відділення до 28.10.2019.

Вимоги до оформлення тез:

Тези доповідей подаються в одному примірнику друкованого тексту, не більше однієї сторінки формату А4. Міжрядковий інтервал – 1, шрифт – Times New Roman 14. Ліве поле – 3 см, праве – 1 см, верхнє, нижнє – 2 см. По середині ­– заголовок тез, у правому верхньому кутку – прізвище та ініціали (науковий ступінь, вчене звання), назва організації. Назва файлу – українською мовою (прізвище автора.rtf).

Тези не оформлені згідно до вимог прийматися не будуть.

Адреса оргкомітету:

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кім. 301)

вул. Ломоносова, 81 м. Київ, 03189

Телефон:

(044) 521–32–89 (внутрішній 61–45)

E–mail:

nov_viknu@ukr.net

Робота конференції буде проводитись у наступних секціях:

Секція № 1. Технічні проблеми озброєння і військової техніки та технології подвійного призначення.

Секція № 2. Актуальні проблеми лінгвістичного забезпечення Збройних Сил України.

Секція № 3. Актуальні питання гуманітарного розвитку Збройних Сил України.

Секція № 4. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері – керівник секції.

Секція № 5. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології сектору безпеки і оборони України.

Секція № 6. Фінанси.

Секція № 7. Актуальні проблеми військового права.

Секція № 8. Актуальні проблеми геоінформаційного, топогеодезичного та навігаційного забезпечення Збройних Сил України.

Секція № 9. Наукові проблеми військової політології та морально-психологічного впливу.

Секція № 10. Основні засади, принципи та технології забезпечення кібербезпеки у воєнній сфері.

Тези подаються до науково-організаційного відділення до 28.10.2019.

Вимоги до оформлення тез:

Тези доповідей подаються в одному примірнику друкованого тексту, не більше однієї сторінки формату А4. Міжрядковий інтервал – 1, шрифт – Times New Roman 14. Ліве поле – 3 см, праве – 1 см, верхнє, нижнє – 2 см. По середині ­– заголовок тез, у правому верхньому кутку – прізвище та ініціали (науковий ступінь, вчене звання), назва організації. Назва файлу – українською мовою (прізвище автора.rtf).

Тези не оформлені згідно до вимог прийматися не будуть.