Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

25 травня 2021, о 14.00 відбудеться Круглий стіл «Наука права національної безпеки і військового права в умовах реформування системи освіти і науки України»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у круглому столі «Наука права національної безпеки і військового права в умовах реформування системи освіти і науки України», який відбудеться 25 травня 2021 року у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

МЕТА КРУГЛОГО СТОЛУ

Обговорення проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження переліку наукових спеціальностей за галузями науки, відповідно до яких присуджуються наукові ступені кандидата наук і доктора наук» та підготувати пропозиції в частині, що стосується безпосередньо сектору безпеки і оборони – п. 12.12 - Забезпечення національної безпеки..

НАПРЯМКИ ОБГОВОРЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

1. Розбудова військового права і права національної безпеки як комплексної галузі права

2. Роль науки військового права у вирішенні завдань підвищення боєздатності сил оборони

3. Реформування системи військової освіти і науки в умовах північноатлантичної інтеграції

4. Удосконалення нормативно-правового забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для Збройних Сил України

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

До 25.05.2021

- подання заявок на участь у Круглому столі та тез доповідей;

14.000

- відкриття роботи круглого столу

16.30

- підбиття підсумків роботи круглого столу.

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

 • Офіційні мови круглого столу – українська, російська, англійська

 • Доповідь – до 10 хвилин

 • Виступи при обговоренні доповіді –
  до 5 хвилин

 • Виступи з повідомленнями –
  до 5 хвилин

ОПЛАТА

Участь у круглому столі безкоштовна.

УМОВИ УЧАСТІ У КРУГЛОМУ СТОЛІ

Повідомляємо, що обговорення відбудеться 25.05.2021, яке розпочнеться о 14.00 в аудиторії 231 Військового інституту

Для участі у конференції необхідно подати до оргкомітету:

- заявку на участь у круглому столі;

- тези у електронному вигляді.

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ

Заявки на участь у круглому столі та тези доповідей приймаються до 25 травня 2021 року на ім’я відповідального секретаря за адресою: 03189, м. Київ, вул. Ломоносова, 81, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кафедра правового забезпечення).

Тези доповідей подаються в одному примірнику друкованого тексту, не більше однієї сторінки формату А4. Міжрядковий інтервал – 1, шрифт – Times New Roman 14. Ліве поле – 3 см, праве – 1 см, верхнє, нижнє – 2 см. Посередині заголовок тез строчними літерами, у правому верхньому кутку – прізвище та ініціали, назва організації. Назва файлу – українською мовою, повинна містити прізвище автора (Петренко.doc).

Тези доповідей учасників круглого столу будуть опубліковані окремою збіркою (електронна публікація) та розміщенні на офіційному сайті Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відповідальність за інформацію, подану в тезах, несе автор матеріалу. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, які не відповідають наведеним вище вимогам.

реєстраційна картка

учасника Круглого столу

«Наука права національної безпеки і військового права в умовах реформування системи освіти і науки України»

Прізвище

Ім’я

По батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Установа

Посада

Адреса (для листування)

Телефон

Факс

E-mail

Форма участі (позначити):

 • виступ з доповіддю на пленарному засіданні

 • виступ з доповіддю на секційному засіданні

 • стендова доповідь

 • виступ з повідомленням

 • як учасник

Назва доповіді (повідомлення)

Підпис учасника ___________________________

____” __________ 2021 р.

Адреса оргкомітету: Військовий інститут

КНУ імені Тараса Шевченка, 03189 м. Київ, вул. Ломоносова, 81

Телефон:

(044) 52132–89

(внутрішній 61–30)

Email:

korvelll@ukr.net