Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Ад’юнктура

Підготовка докторів філософії у Військовому інституті здійснюється у очній (денній) ад'юнктурі та організована відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 № 848-VIII (зі змінами), Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами), "Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261, "Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України", затверджених наказом Міністра оборони України від 24.02.2017 № 115.

Навчання здійснюється за наступними спеціальностями:

 • 035 – Філологія;
 • 052 – Політологія;
 • 053 – Психологія;
 • 061 – Журналістика.
 • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 081 – Право;
 • 122 – Комп’ютерні науки;
 • 126 – Інформаційні сиситеми та технології.

Термін навчання – 4 роки. Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії здійснюється на базових факультетах КНУ, становить 40 кредитів ЄКТС.СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PHD) У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Відповідно до Плану прийому до докторантур та ад'юнктур вищих військових навчальних закладів і науково-дослідних установ Збройних Сил України на 2019 рік, затвердженого Міністром оборони України 19.12.2018, Військовому інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2019 рік було затверджено набір ад'юнктів за 4 спеціальностями:

035 ФІЛОЛОГІЯ

тематика наукових досліджень: теоретичні та практичні питання стандартизації та уніфікації військових термінів (досвід НАТО);

053 ПСИХОЛОГІЯ

тематика наукових досліджень: травмофокусована терапія учасників бойових дій;

061 ЖУРНАЛІСТИКА

тематика наукових досліджень: суспільно-соціальні мережі та мобільні додатки як комунікаційно-контентний інструментарій гібридно-месіанських агресій;

081 ПРАВО

тематика наукових досліджень: особливості проходження військової служби у Збройних Силах України особами – іноземцями.

Умови вступу та порядок оформлення документів до ад’юнктури викладені в Постанові Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)", наказу Міністра оборони Україні від 24.02.2017 № 115 "Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України" та на сайті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Довідки за адресою: 03189, м. Київ, вул. Ломоносова, 81, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Телефон для довідок: (044) 521-32-89 (додатково 61-45).

.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АД’ЮНКТУРИ:

 • Рапорт на вступ до ад’юнктури (подається за підпорядкованістю);
 • Cписок опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності), засвідчені заступником начальника інституту з наукової роботи (чи уповноваженою на це особою) на підставі оригіналів;
 • Дослідницька пропозиція (реферат) з обраної спеціальності;
 • Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома);
 • Рекомендація Вченої ради ВВНЗ (НДУ) (за наявності);
 • Сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (англійська мова: CMP–2–4) (за наявності). Додаток 2 до Правил прийому в аспірантуру для здобуття ступеня доктора філософії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2019 році
 • Службова характеристика;
 • Копія службової картки;
 • Висновки атестаційних комісій;
 • Довідка про штатно-посадову категорію;
 • Витяг з резерву;
 • Довідка про проходження служби;
 • Картка медичного огляду (висновок ВЛК);
 • Чотири фотокартки 3*4;
 • Три конверта.

* Оригінал диплому, посвідчення офіцера та ідентифікаційний код подаються кандидатом особисто.

.

ВСТУПНІ ІСПИТИ, КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ДО АД’ЮНКТУРИ ПРОВОДЯТЬСЯ В ТАКІ СТРОКИ

Строки проведення вступних іспитів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

12.09.2019 – 23.09.2019

додаткові вступні випробування (у разі необхідності)

12.09.2019

з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2

13.09.2019 – 17.09.2019

зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності):

18.09.2019 – 20.09.2019

035 Філологія

18.09.2019

053 Психологія

19.09.2019

061 Журналістика

18.09.2019

081 Право

19.09.2019

Терміни зарахування вступників

До 01.10.2019

Початок навчання в аспірантурі (ад'юнктурі)

01.10.2019

.

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АД’ЮНКТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

035 Филологія (додатковий)

035 Филологія

053 Психологія (додатковий)

053 Психологія

061 Журналістика (додатковий)

061 Журналістика

081 Право (додатковий)

081 Право (напрям 2.7.)

081 Право (напрям 2.13.)

Англійська мова (вимоги)

Англійська мова (програма)