Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Ад’юнктура

Ад’юнктура

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів організована відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 № 848-VIII (зі змінами), Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами), "Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309 (зі змінами) {Втрата чинності відбудеться 01.01.2019, підстава – ПКМ від 23.03.2016 № 261}, "Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261,"Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України", затвердженої спільним наказом Міністра оборони України і Міністра освіти і науки України від 30.06.2000 № 194/265 (зі змінами), "Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України", затверджених наказом Міністра оборони України від 24.02.2017 № 115.

До 2016 року підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у Військовому інституті здійснювалась шляхом навчання військовослужбовців у трирічній очній ад’юнктурі на здобуття наукового ступеня "кандидат наук" та поза ад'юнктурою в якості здобувачів. Останній набір – у 2015 році (випуск 2018 рік) на наукові спеціальності:

 • 10.02.16 – Перекладознавство;
 • 19.00.09 – Психологія діяльності в особливих умовах;
 • 20.02.14 – Озброєння і військова техніка;
 • 23.00.02 – Політичні інститути та процеси.

У вересні 2016 року було здійснено перший набір на навчання в ад’юнктурі для здобуття ступеня доктора філософії за наступними спеціальностями:

 • 035 – Філологія;
 • 053 – Психологія;
 • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 081 – Право;
 • 122 – Комп’ютерні науки.

У вересні 2017 року:

 • 053 – Психологія;
 • 061 – Журналістика.

Термін навчання – 4 роки. Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії здійснюється на базових факультетах КНУ, становить 40 кредитів ЄКТС.

ОГОЛОШЕННЯ

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Тимчасового Порядку присудження освітньо-наукового ступеня доктора філософії"

Шановні наукові та науково-педагогічні працівники, здобувачі та ад'юнкти Військового інституту!

Рекомендуємо Вам ознайомитись з проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Тимчасового Порядку присудження освітньо-наукового ступеня доктора філософії", розміщеним на сайті Міністерства освіти і науки України.

Цей документ пропонується для громадського обговорення.

Проект постанови КМУ за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proekt-timchasovogo-poryadku-prisudzhennya-naukovo-osvitnogo-stupenya-doktora-filosofiyi


Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголошує набір до очної ад’юнктури у 2018 році за такими спеціальностями:

 • 052 Політологія;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 081 Право;
 • 126 Інформаційні системи та технології.

Підготовка докторів філософії буде здійснюватися за такими тематиками наукових досліджень:

 • трансформація сектору безпеки та оборони у відповідності до сучасних вимог;
 • фінансове прогнозування, планування і регулювання;
 • адміністративно-правові засади реалізації програми розвитку Збройних Сил України до 2020 року;
 • інформаційні технології удосконалення систем дистанційного навчання у вищих військових навчальних закладах.

Умови вступу та порядок оформлення документів до ад’юнктури викладені в Постанові Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)", наказу Міністра оборони Україні від 24.02.2017 № 115 "Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України" та на сайті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Довідки за адресою: 03189, м. Київ, вул. Ломоносова, 81, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Телефон для довідок: (044)521-32-89 (додатково 61-45).

Перелік документів для вступу до ад’юнктури:

 • Рапорт на вступ до ад’юнктури (подається за підпорядкованістю);
 • Cписок опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності), засвідчені заступником начальника інституту з наукової роботи (чи уповноваженою на це особою) на підставі оригіналів;
 • Дослідницька пропозиція (реферат) з обраної спеціальності;
 • Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома);
 • Рекомендація Вченої ради ВВНЗ (НДУ) (за наявності);
 • Сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності).
 • Службова характеристика;
 • Копія службової картки;
 • Висновки атестаційних комісій;
 • Довідка про штатно-посадову категорію;
 • Витяг з резерву;
 • Довідка про проходження служби;
 • Картка медичного огляду (висновок ВЛК);
 • Чотири фотокартки 3*4;
 • Три конверта.

* Оригінал диплому, посвідчення офіцера та ідентифікаційний код подаються кандидатом особисто.

Програми вступних іспитів (2018 р.):