Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Військово-гуманітарної підготовки


Завідувач кафедри
кандидат історичних наук, доцент полковник запасу
БЕЗБАХ ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ

Кафедра військово-гуманітарної підготовки здійснює підготовку офіцерів запасу для проходження служби в структурах по роботі з особовим складом Збройних Сил України і є випускаючою за чотирма військово-обліковими спеціальностями:

- соціальна психологія;

- психологія;

- соціологія;

- політологія.

Для фахівців всіх спеціальностей факультету військової підготовки кафедрою викладаються навчальні предмети: «Історія Збройних Сил», «Психологічні проблеми бойової діяльності». Згідно з навчальними програмами дані предмети передбачають вивчення питань з області психології, соціології, політології, педагогіки, історії.

Абсолютна більшість науково-педагогічних працівників має практичний досвід роботи в структурах по роботі з особовим складом на стратегічному та оперативному рівнях, значний досвід роботи у ВНЗ IV рівня акредитації.

Студенти мають широкий доступ і користуються всіма видами наукового, навчально-методичного і навчально-матеріального фонду не лише університету, а й інших наукових та навчальних установ м. Києва (бібліотеки, методичні кабінети, комп’ютерні класи, лабораторії тощо).

На удосконалення навчального процесу спрямована видавнича діяльність кафедри військово-гуманітарної підготовки.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з Військовим гуманітарним інститутом Національного університету оборони України, Соціально-психологічним центром Збройних Сил України й іншими науковими та навчальними закладами.

Це сприяє забезпеченню високого наукового та методичного рівня викладання навчальних предметів кафедри.

Основні видання кафедри:

Безбах В.Г., Клименко В.С., Мацагор О.А. Керівні документи з організації виховної та соціально-психологічної роботи у Збройних Силах України. Електронний посібник. – К.: ВІКНУ, 2011.

Безбах В. Г., Клименко В. С., Кубіцький С.О., Мацагор О. А. Організація виховної роботи в підрозділах Збройних Сил України. Навчальний посібник. – К.: 2011. – 508 с.

Безбах В. Г., Левицький А.В., Первак І.О., Тюріна Ю.В. Вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців та діагностика взаємостосунків у підрозділах: Навчальний посібник. – К.: «Альтерпрес», 2013. – 64 с.

Кубіцький С.О., Кирик В.Л., Єрмоленко А.Б., Сірий С.В., Безбах В. Г. Нариси воєнно-політичної історії України: навчальний посібник. – К.:РВЦ КНУ імені Тараса Шевченка. – 2008. – 248 с.


Програма розвитку