Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Кафедра військового перекладу та спеціальної мовної підготовки

Начальник кафедри військового перекладу та спеціальної мовної підготовки
полковник
ЛІСОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Історична довідка

Кафедра військового перекладу та спеціальної мовної підготовки бере початок від Циклу військового перекладу, заснованого в Київському університеті у 1949 році.

1944 рік

відновлення підготовки студентів та поновлення військової кафедри, що почала готувати сержантів артилерії, військових перекладачів та медсестер відповідно до Постанови РНК СРСР № 413;

1949 рік

заснування Циклу військового перекладу; запровадження військової підготовки для студентів;

1954 рік

відміна підготовки військових перекладачів;

1963 рік

поновлення військової підготовки студентів факультету іноземних мов за програмою військових перекладачів запасу;

1971 рік

початок підготовки студентів факультету міжнародних відносин за програмою військових перекладачів запасу;

1992 рік

цикл військового перекладу реорганізовано в кафедру військового перекладу;

1993 рік

початок підготовки військових перекладачів кадрової служби;

1997 рік

кафедру військового перекладу реорганізовано в кафедру іноземних мов та військового перекладу;

2000 рік

кафедру військового перекладу виокремлено в складі факультету іноземних мов та військового перекладу;

2012 рік

кафедру військового перекладу реорганізовано в кафедру військового перекладу та спеціальної мовної підготовки внаслідок об’єднання з кафедрою військово-спеціальної мовної підготовки в складі факультету іноземних мов та військового перекладу.

2013 рік

кафедра військово-спеціальної мовної підготовки в складі військового гуманітарно-лінгвістичного факультету.

Першим начальником циклу (кафедри) був полковник КАРАЙЧЕВ Іван Олексійович (1963–1965).

У різні часи начальниками кафедри були: полковник Попов Микола Петрович, полковник Новіков Валентин Іванович, полковник Людвиковський Віктор Сигизмундович, підполковник Сидоров Юрій Терентійович, майор Кушнір Микола Леонідович, майор Балабін Віктор Володимирович, підполковник Ольховой Ігор Олександрович.

Викладачі кафедри військового перекладу брали участь у наданні військової допомоги молодим державам: працювали військовими перекладачами в різних гарячих точках світу, проявляючи при цьому мужність та відвагу. Це полковники Новіков В.І., Людвиковський В.С., Безрученко В.І., підполковники Бородінов Д.В., Фролов М.П., Д’яченко А.О., Нечитайло О.В., Балабін В.В., Ларіонов О.Є., Васильєв С.В., майори Шевченко Д.Ф., Афанасьєв І.П., Ольховой І.О. Усі вони були нагороджені орденами та медалями.

Старший викладач кафедри військового перекладу полковник Лєбєдєв О.М. брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської аварії.

Військовими спостерігачами ООН у різних країнах проходили службу: полковники Войтовський К.Є., Безрученко В.І., підполковники Бородінов Д.В., Нечитайло О.В., Ларіонов О.Є., Дудка О.М., Васильєв С.В., майори Шевченко Д.Ф., Абрамов М.О., Ярмоленко С.С., Столовий С.В., Лісовський В.М., Пономарьов В.С., Копиця О.М.

Багато випускників кафедри виконували свій обов’язок за кордоном, у бойовій обстановці й проявили при цьому відвагу та мужність. За це вони отримали державні нагороди:

 • орден “Червона Зірка” – Динис Г.Г., Лутченко В.А., Олексюк М.Е.;
 • орден “Знак Пошани” – Буджиган О.А., Гунченко В.Л., Гусак І.К., Лебакін Ю.Б., Нагайчук В.І., Хоменко В.І.;
 • медаль “За бойові заслуги” – Кухалашвілі В.К., Чернявський Г.В., Берець О.П., Черненький І.М.

Сьогодення кафедри

На сьогодні кафедра є єдиним підрозділом у Збройних Силах України, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем бакалавр за спеціальністю “Філологія”, освітньою програмою “Військовий переклад” та за освітнім ступенем магістр освітньою програмою “Лінгвістичне забезпечення військ”. Курсанти вивчають англійську, німецьку, французьку мови. При цьому базову мовну підготовку вони отримують в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Теоретичні знання закріплюються під час проходження військової практики та військового стажування в департаментах Міністерства оборони України та управліннях Генерального штабу Збройних Сил України, лінгвістичного забезпеченні заходів міжнародного військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України та Міністерства оборони України. Крім того, курсанти вдосконалюють знання іноземної мови у військових навчальних закладах іноземних країн Республік Франції та Австрії, Федеративної Республіки Німеччини тощо.

Випускники кафедри проходять військову службу в управліннях Генерального штабу Збройних Сил України, департаментах Міністерства оборони України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній прикордонній службі України, Службі безпеки України тощо, забезпечуючи міжнародне співробітництво України в оборонній сфері з провідними країнами світу.

Іншим напрямком діяльності кафедри є викладання іноземних мов (військово-спеціальної мовної підготовки) курсантам немовних спеціальностей фінанси, психологія, політологія, геодезія та землеустрій, право, журналістика). Іноземні мови викладаються протягом 2–4 років навчання відповідно до Концепції навчання іноземних мов у військових навчальних закладах Міністерства оборони України (затвердженої наказом Міністра оборони України від 01.06.09 № 267) з метою формування мовної компетенції на функціональному рівні за вимогою Стандарту НАТО STANAG-6001.

Метою проходження військово-спеціальної мовної підготовки (3–4-ий рік навчання) є практичне оволодіння основними поняттями з професійної тематики, розвинення навичок усного мовлення за обраною спеціальністю з подальшим опануванням курсантами функціональним стандартизованим мовленнєвим рівнем СМР-2 і отриманням відповідного сертифіката після складання Екзамену з іноземної мови.

Програма викладання військово-спеціальної мовної підготовки складена для курсантів, які продовжують вивчення іноземної мови на основі знань, набутих у середньому навчальному закладі, на першому курсі базових факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. При викладанні використовуються інтенсивні та комунікативні методи навчання.

Науково-педагогічні працівники кафедри військового перекладу та спеціальної мовної підготовки під час проведення занять з усіх навчальних дисциплін кафедри використовують активні методи навчання з моделюванням вправ, максимально наближених до умов майбутньої професійної діяльності для відпрацювання перекладацьких умінь та навичок, проводять практичні заняття з курсантами з висвітленням досвіду бойових дій, участі в миротворчих операціях із підтримання миру під егідою ООН, ОБСЄ, впровадженням досвіду застосування підрозділів та військових частин Збройних Сил України в антитерористичній операції.

З метою підвищення професійного рівня науково-педагогічні працівники постійно проходять стажування в освітніх закладах України та таких закордонних держав, як: США (м. Сан-Антоніо), Франція (м. Рошфор), Німеччина (м. Хюрт), Канада (м. Оттава), Польща (м. Варшава), Угорщина (м. Будапешт).

Представники замовника (керівний склад Генерального штабу Збройних Сил України) постійно беруть участь в навчальному процесі підготовки військових фахівців зі спеціальності Філологія.

Крім того, постійно відбувається підвищення перекладацької компетенції науково-педагогічних працівників кафедри під час лінгвістичного забезпечення заходів міжнародного військового співробітництва департаментів Міністерства оборони України та управлінь Генерального Штабу Збройних Сил України.

Викладачі та випускники кафедри беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

За останні роки науково-педагогічними працівниками кафедри військового перекладу та спеціальної мовної підготовки видані 4 підручники, 3 навчальних посібники та 7 словників для підготовки військових фахівців зі спеціальності “Переклад” і 13 навчальних посібників для викладання військово-спеціальної мовної підготовки, серед них:

 1. Свистунова С.С., Златніков В.Г. Практичний курс із вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 1 курсу (англійська мова). – К.: Логос, 2010. – 236 с.
 2. Виноградова І.В. Практичний курс із вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 2 курсу (англійська мова). Частина І. – К.: Логос, 2010. – 161 с.
 3. Анохіна Г.П. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 2 курсу (англійська мова). Частина ІІ. – К.: Логос, 2010. – 215 с.
 4. Хакімова Ю.О. Практичний курс із вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 3 курсу (англійська мова). – К.: Логос, 2010. – 149 с.
 5. Свистунова С.С. Практичний курс із вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю “Правознавство”. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 308 с.
 6. Златніков В.Г. Практичний курс із вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 264 с.
 7. Робак О.О. Практичний курс із вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю “Фінанси”. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 246 с.
 8. Коржова О.М. Практичний курс із вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю “Психологія”. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 300 с.
 9. Хакімова Ю.О. Практичний курс із вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю “Політологія”. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 256 с.
 10. Яременко Ю.А. English Reader for Radiophysics. К.: Вид. Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2006. – 160 с.
 11. Збірник текстів для поза аудиторного читання з дисципліни іноземна мова (англійська мова). А.П. Анохіна, В.Г. Златніков – К.: ВІКНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 180 с.
 12. Практичний курс з вивчення іноземної мови для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю «Геоінформаційні системи та технології » (англійська мова) В.Г. Златніков – К.: ВІКНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 210 с.
 13. Практичний курс з вивчення іноземної мови для курсантів 4 курсу за спеціальністю «Журналістика» (англійська мова) В.Г. Златніков – К.: ВІКНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – 236 с.

Науково-педагогічний склад бере участь у міжвузівських науково-практичних та науково-методичних конференціях, в яких співвиконавці виконують науково-дослідні роботи відповідно до пріоритетних напрямів наукових досліджень лінгвістичного науково-дослідного центру Військового інституту.

На кафедрі наказом начальника Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 24.03.03 № 129 створено постійно діючий науковий семінар із проблем перекладознавства з метою підготовки наукових кадрів, визначення перспективних напрямків дослідження та апробації одержаних наукових результатів.

Головними завданнями наукового семінару є:

 • сприяння організації й проведенню наукових досліджень у галузі мовознавства, лінгвокраїнознавства й лінгводидактики як основи якісної підготовки військових фахівців;
 • сприяння підготовці й підвищенню кваліфікації науково-педагогічних кадрів;
 • творчий пошук шляхів розв’язання наукових завдань;
 • апробація результатів наукових досліджень на відкритих засіданнях семінару;
 • оприлюднення наукових результатів у щорічному збірнику матеріалів постійно діючого наукового семінару з проблем перекладознавства;
 • інформування про останні досягнення в галузі філологічних знань;
 • поширення й пропаганда наукових знань;
 • відродження, зберігання й формування української мовної культури у Військовому інституті;
 • сприяння видавничій діяльності на військовому гуманітарно-лінгвістичному факультеті (апробація та підготовка до друку монографій, наукових статей, повідомлень, словників, довідників, підручників та іншої наукової й навчально-методичної літератури).

Кафедра також здійснює підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів за шифром наукової спеціальності – 10.02.16 (Перекладознавство). Працює воєнно-наукове товариство слухачів, курсантів та студентів, яким керують викладачі кафедри. Робота товариства спрямована на проведення наукових досліджень у галузі мовознавства, лінгвокраїнознавства й лінгвопедагогіки як основи якісної підготовки військових фахівців, творчий пошук шляхів розв’язання наукових завдань.

Сучасна навчально-матеріальна база та високий рівень теоретичної і практичної підготовки науково-педагогічних працівників кафедри дозволяє на високому рівні здійснювати підготовку військових фахівців для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях держави.