Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)
Мова сайту:   Укр.   Eng.  

Кафедра військової педагогіки та психології

Начальник кафедри військової педагогіки та психології
кандидат психологічних наук, полковник
СКРИПКІН ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Кафедра створена у 1992 р. у складі факультету військово-фінансової підготовки й мала назву – кафедра військово-гуманітарної підготовки. Із 1996 р. – сучасна назва. У 1997 р. відбувся перший набір курсантів за спеціальністю “Військова психологія”. З 2000 року кафедра стала базовою в підготовці фахівців за спеціальністю “Політологія”. У різні роки кафедру очолювали: полковник Почтарьов О.І. (1992 – 1993 рр.); полковник Шпотаковський І.Д. (1993 – 1998 рр.); доктор педагогічних наук, професор полковник Ягупов В.В. (1998 – 2003 рр.); кандидат політичних наук, доцент полковник Кирик В.Л. (2003 – 2010 рр.); кандидат психологічних наук, доцент полковник Васильєв С.П. (2011 – 2016 рр.). На сьогоднішній день начальник кафедри - кандидат психологічних наук, полковник Скрипкін О.Г. Базову освіту майбутні військові психологи здобувають на факультеті психології, військові політологи – на філософському факультеті Київського національного університету.

Кафедра забезпечує викладання військово-спеціальних дисциплін: “Військова психологія”, “Теорія і методика виховної роботи”, “Військове навчання”, “Військове навчання і виховання”, “Воєнна політологія”, “Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил)”, “Воєнно-політична історія України”, “Історія війн та воєнного мистецтва”, “Психологія тероризму”, “Організація морально-психологічного забезпечення”, “Геополітична експансія і національна безпека”, “Психологія кризових та посттравматичних станів в умовах бойових дій”, “Педагогічні технології в системі військової освіти та науки”.

Із 2000 р. при кафедрі діє ад’юнктура. Дисертаційні дослідження ад’юнктів проводяться за спеціальностями “Психологія діяльності в особливих умовах” та “Політичні інституту та процеси”. Значну роботу як у підготовці науково-педагогічних кадрів, так і в організації й здійсненні навчально-виховного процесу проводять професори кафедри – доктор психологічних наук, професор полковник запасу Сафін О.Д., доктор філософських наук, професор Хилько М.І., доктор психологічних наук, професор генерал-майор запасу Алещенко В.І.

При кафедрі розгорнуто навчально-лабораторний комплекс посттравматичного стресового розладу у складі, якого знаходиться: кабінет функціональної діагностики; кабінет психологічної реабілітації.

Основні напрями наукових пошуків кафедри:

 • дослідження в сфері функціональної діагностики та психологічної реабілітаії учасників бойових дій;
 • обгрунтування норм фізичного та психоемоційного навантаження військовослужбовців під час бойових дій;
 • проблема соціально-психологічної реадаптації учасників бойових дій;
 • наукове обгрунтування впровадження сучасних педагогічних технологій в навчальний процес у ВВНЗ;
 • сучасні психотехнології протидії негативному інформаційно-психологічному впливу в умовах гібридної війни

З 2007 р. на базі кафедри проходять щорічні курси підвищення кваліфікації фахівців з морально-психологічного забезпечення військових частин і підрозділів безпосередньо підпорядкованих Генеральному штабу та Міністерству оборони України. На вдосконалення навчального процесу спрямована видавнича діяльність кафедри.

Видання кафедри:

 1. Алещенко В.І., Сафін О.Д., Потапчук Є.М. Організація забезпечення збереження психічного здоров’я військовослужбовців. – Київ 2007.
 2. Балашова С.П., Васильєв С.П., Дубровинський Г.Р. Практичний курс військової психології: Навчальний посібник. Част. 2. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2013.
 3. Балашова С.П., Васильєв С.П., Дубровинський Г.Р., Кирик В.Л. Практикум із військової психології: навч. посіб. – К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015.
 4. Балашова С.П., Кирик В.Л., Лисюк С.Г. Основи психології та педагогіки: Навчально-методичний посібник для курсантів ВВНЗ. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005.
 5. Інформаційно-аналітичні матеріали з психології кризових та пост травматичних станів в умовах бойових К. : ВІКНУ, 2014.
 6. Інформаційно-аналітичні матеріали з психології терроризму. – К. : ВІКНУ, 2014.
 7. Кирик В.Л. Геополітична експансія. Монографія. – К., Абрис, 2009.
 8. Сафін О. Д. Психологія управлінської діяльності командира: Навчальний посібник. – Хмельницький: Академія ПВУ, 1997.
 9. Сафін О. Д., Костицький М.В., Максименко С.Д., Олексієнко Б.М. Військово-юридична психологія. – Підручник. – Хмельницький: вид-во АПВУ, 2000.
 10. Сафін О. Д., Олексієнко Б.М., Предборська І.М., Яценко Т.С. Основи загальної та військової якмеології. – Навчальний посібник. – Хмельницький: вид-во АПВУ, 2000.
 11. Сафін О. Д., Сідак В.С. Психолого-акмеологічні основи професійного та особистісного самовдосконалення співробітників правоохоронних органів України. – Монографія. – Київ: НА СБУ, 2004.
 12. Сафін О. Д., Шимко В.А.Методики психологічного обстеження особистості. – Підручник. – К.: НКЦ, 2006.

13. Сафін О.Д.. Організація вивчення особистості за допомогою сучасних методів. – К., 2006.

 1. Типові алгоритми дій військового психолога в штатних та критичних ситуаціях – К. : ВІКНУ – Київ, 2015.

15. Хилько М.І., Кушерець В.І. Екологічна безпека: Термінологічний словник-довідник. – Київ: Знання України, 2006.

16. Хилько М.І.Екологізація політики: Монографія. – Київ: ВАД ЕКС, 2014.

17. Ягупов В.В. Військова психологія: Підручник. – Київ: Тандем, 2004.

18. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2002.

19. Ягупов В.В., Кирик В.Л., Єрохін С.А., Кожедуб О.В.. Військове виховання: історія, теорія, методика. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002.