Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Кафедра військової психології та політологіїНачальник кафедри військової психології та політології
кандидат психологічних наук, підполковник
МАСЬ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНАЗаступник начальника кафедри військової психології та політології
кандидат політичних наук, доцент, підполковник
СІРИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра створена в 1992 р. у складі факультету військово-фінансової підготовки й мала назву – кафедра військово-гуманітарної підготовки. У 1997 р. відбувся перший набір курсантів за спеціальністю “Військова психологія”. З 2000 року кафедра стала базовою в підготовці фахівців за спеціальністю “Політологія”. У різні роки кафедру очолювали: полковник Почтарьов О.І. (1992 – 1993 рр.); полковник Шпотаковський І.Д. (1993 – 1998 рр.); доктор педагогічних наук, професор полковник Ягупов В.В. (1998 – 2003 рр.); кандидат політичних наук, доцент полковник Кирик В.Л. (2003 – 2010 рр.); кандидат психологічних наук, доцент полковник Васильєв С.П. (2011 – 2016 рр.), кандидат психологічних наук полковник Скрипкін О.Г. (2016 – 2017 рр.). На сьогоднішній день начальник кафедри військової психології та політології – кандидат психологічних наук підполковник Мась Н.М. Базову освіту майбутні військові психологи здобувають на факультеті психології, військові політологи – на філософському факультеті Київського національного університету.

У відповідності до окремого доручення начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України науково-педагогічні працівники кафедри у складі високомобільних груп внутрішніх комунікацій залучаються до проведення визначених керівництвом завдань в районі проведення Антитерористичної операції. Під час роботи вирішуються наступні завдання: надання допомоги командирам військових частин (підрозділів) у створенні системи внутрішніх комунікацій з особовим складом та її впровадження у практику бойової діяльності, доведення та роз’яснення перспективних методик роботи з особовим складом, здійснення методичного супроводу їх впровадження в службову діяльність командирів та начальників, підтримка належного морально-психологічного стану військовослужбовців через зниження рівня психологічної напруженості, ґрунтовне роз’яснення передбачених чинним законодавством пільг та соціальних гарантій особового складу.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Кафедра забезпечує викладання військово-спеціальних дисциплін: “Військова психологія”, “Педагогіка та військове навчання”, “Військове навчання і виховання”, “Воєнна політологія”, “Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил)”, “Воєнно-політична історія України”, “Історія війн та воєнного мистецтва”, “Психологія тероризму”, “Організація морально-психологічного забезпечення”, “Геополітична експансія і національна безпека”.

При кафедрі розгорнуто навчально-лабораторний комплекс посттравматичного стресового розладу, у складі якого знаходиться кабінет функціональної діагностики та кабінет психологічної реабілітації.

З 2007 р. на базі кафедри проходять щорічні курси підвищення кваліфікації фахівців з морально-психологічного забезпечення військових частин і підрозділів безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України та Генеральному штабу ЗС України.

НАУКОВА РОБОТА

Із 2000 р. при кафедрі діє ад’юнктура. Дисертаційні дослідження ад’юнктів проводяться за спеціальностями “Психологія діяльності в особливих умовах” та “Політичні інституту та процеси”. Значну роботу як у підготовці науково-педагогічних кадрів, так і в організації й здійсненні навчально-виховного процесу проводять професори кафедри – доктор психологічних наук, професор полковник запасу Сафін О.Д., доктор філософських наук, професор Хилько М.І., доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного центру, генерал-майор запасу Алещенко В.І.

Основні напрями наукових пошуків кафедри:

 • дослідження в сфері функціональної діагностики та психологічної реабілітації учасників бойових дій;
 • обґрунтування норм фізичного та психоемоційного навантаження військовослужбовців під час бойових дій;
 • проблема соціально-психологічної реадаптації учасників бойових дій;
 • наукове обґрунтування впровадження сучасних педагогічних технологій в навчальний процес у ВВНЗ;
 • сучасні психотехнології протидії негативному інформаційно-психологічному впливу в умовах гібридної війни
 • геополітика та національна безпека в контексті забезпечення національно-державного розвитку.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Алещенко В.І., Сафін О.Д., Потапчук Є.М. Організація забезпечення збереження психічного здоров’я військовослужбовців. – Київ 2007.
 2. Балашова С.П., Васильєв С.П., Дубровинський Г.Р. Практичний курс військової психології: Навчальний посібник. Част. 2. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2013.
 3. Балашова С.П., Васильєв С.П., Дубровинський Г.Р., Кирик В.Л. Практикум із військової психології: навч. посіб. – К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015.
 4. Гаврюшенко В.В., Приліпко О.Ф., Шемчук В.А., Шемчук О.М, Котвіцький В.В. Теорія і методика виховної роботи: навчально-методичний посібник. – Київ, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К: КНУ, 2014.- 312 с.
 5. Інформаційно-аналітичні матеріали з психології кризових та пост травматичних станів в умовах бойових К. : ВІКНУ, 2014.
 6. Інформаційно-аналітичні матеріали з психології терроризму. – К. : ВІКНУ, 2014.
 7. Кирик В.Л. Геополітична експансія. Монографія. – К., Абрис, 2009.
 8. Сафін О. Д., Шимко В.А. Методики психологічного обстеження особистості. – Підручник. – К.: НКЦ, 2006.
 9. Сафін О.Д. Організація вивчення особистості за допомогою сучасних методів. – К., 2006.
 10. Типові алгоритми дій військового психолога в штатних та критичних ситуаціях – К. : ВІКНУ – Київ, 2015.
 11. Хилько М.І., Кушерець В.І. Екологічна безпека: Термінологічний словник-довідник. – Київ: Знання України, 2006.
 12. Хилько М.І. Екологізація політики: Монографія. – Київ: ВАД ЕКС, 2014.