Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)
Мова сайту:   Укр.   Eng.  

24.11.2017 у Військовому інституті відбудеться XІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє".Робота конференції буде проводитись у наступних секціях:

  • Секція № 1. Технічні проблеми озброєння і військової техніки та технології подвійного призначення.
  • Секція № 2. Актуальні проблеми лінгвістичного забезпечення Збройних Сил України.
  • Секція № 3. Актуальні проблеми гуманітарного та соціального розвитку Збройних Сил України.
  • Секція № 4. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері.
  • Секція № 5. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у воєнній сфері.
  • Секція № 6. Фінанси.
  • Секція № 7. Актуальні проблеми правового забезпечення діяльності Збройних Сил України в особливий період.
  • Секція № 8. Актуальні проблеми геоінформаційного, топогеодезичного та навігаційного забезпечення Збройних Сил України.

Тези подаються до науково-організаційного відділення до 01.11.2017.Вимоги до оформлення тез:

Тези доповідей подаються в одному примірнику друкованого тексту, не більше однієї сторінки формату А4. Міжрядковий інтервал – 1, шрифт – Times New Roman 14. Ліве поле – 3 см, праве – 1 см, верхнє, нижнє – 2 см. По середині ­– заголовок тез, у правому верхньому кутку – прізвище та ініціали (науковий ступінь, вчене звання), назва організації. Назва файлу – українською мовою (прізвище автора.doc).

Збірник наукових праць Військового інституту: Основні вимоги до оформлення статей.doc

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (військово-спеціальні науки): Основні вимоги до оформлення статей

Адреса оргкомітету:

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кім. 301)

вул. Ломоносова, 81 м. Київ, 03189

Телефон:

(044) 521–32–89 (внутрішній 61–45)

E–mail:

nov_viknu@ukr.net