Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

25.04.2019 у Військовому інституті відбудеться Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Робота конференції буде проводитись у наступних секціях:

  • секція № 1. Актуальні питання інформаційно-пропагандистського забезпечення в Збройних Силах України.
  • секція № 2. Актуальні питання гуманітарного розвитку Збройних Сил України.
  • секція № 3. Технічні проблеми озброєння і військової техніки та технології подвійного призначення.
  • секція № 4. Актуальні проблеми правового забезпечення діяльності військ (сил) в контексті новітніх безпекових викликів.
  • секція № 5. Фінанси.
  • секція № 6. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері.
  • секція № 7. Актуальні проблеми лінгвістичного забезпечення Збройних Сил України.
  • секція № 8. Геоінформаційне забезпечення Збройних Сил України.
  • секція № 9. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології сектору безпеки і оборони України.

Тези подаються до науково-організаційного відділення до 03.04.2018 .

Адреса оргкомітету:

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кім. 333)

вул. Ломоносова, 81 м. Київ, 03189

Телефон:

(044) 521–32–89 (внутрішній 61–45)

E–mail:

nov_viknu@ukr.netВимоги до оформлення тез:

Тези доповідей подаються в одному примірнику друкованого тексту, не більше однієї сторінки формату А4. Міжрядковий інтервал – 1, шрифт – Times New Roman 14. Ліве поле – 3 см, праве – 1 см, верхнє, нижнє – 2 см. Назва файлу – українською мовою (прізвище автора).rtf.ЗРАЗОК

к.е.н., доц. Петренко П.П. (ВІКНУ)

Особливості колективно-договірного регулювання організації і оплати праці у Збройних Силах України

Розвиток промисловості, розширення товарного ринку, посилення конкуренції змушують роботодавців постійно вишукувати шляхи зменшення собівартості продукції…

Література: